Til forside

 

INNHOLD.

 

Forord                                                                                                               8

Introduksjon                                                                                                     13

                                                                                                                                            

BOK 1.   PROSESSENE FOR UTVINNING AV JERN.                              23

 

1.1    Myrmalm, slagg og jern                                                                         24

1.2.   Luft og reduserende gasser.                                                                    26

1.3.   Reduksjon i reduksjonsdigler.                                                                27

1.4.   Direkte Prosess. Reduksjon i Luppeovner.                                            31

1.5.   Kinesernes og Æsenes Indirekte Prosess.                                                36

1.6.   Et påtrengende spørsmål.                                                                       43

 

BOK 2.   REDUKSJONSDIGLER OG LUPPEOVNER.                              45

 

2.1.   Metaller og folk.                                                                                      46

2.2.   Danene til Sørskandinavia.                                                                    52

2.3.   Barre fra Danenes jernproduksjon på Østlandet.                                 59

 

 

 

BOK 3       DEN DIREKTE PROSSESS DISTRIBUERES I EUROPA       63

 

3.1.   Chalyber, Hetitter og Hatter. Odyseen og Europas Nordkyst.             63

3.2.   Phokeerne/Faukene.                                                                                70

 

 

 

BOK 4.  ANT. SKREVNE FRAGMENTER OM NORDSJØOMRÅDET.  75

 

4.1.   Den Massaliske Periplus og Plutharch.                                                  75

4.2.   Pytheas ekspedisjon til Norge.                                                                82

4.2.1. Fokeiske navn langs Norskekysten.                                                       98

4.3.   Romerske skriftlige fragmenter om Skandinavia.                                99

4.3.1. Augustus flåtebesøk.                                                                               99  

4.3.2.          Pomponius Melas Geografibok.                                                   103

4.3.3. Plinius d.e., Eutrop og Vespasian.                                                          107

4.3.4.          Tacitus og Agricola forteller om Trøndelag.                                112

4.3.5.          Ptolemaios fra Alexandria. Hans steder i Norge.                         114

4.3.6. Septimius Severus, Caracalla og Diocletians aksjoner i Norge.            126

4.3.7.          Notitia Dignitatum. De Romerske provinser i Norge.                  128

4.3.8. Romerske behov for stål fra Norge.                                                      133

 

 

 

BOK 5. VANDRINGER OG DEPORTASJONER I EUROPA.                   137

 

5.1.   Gallia og Galliske vandringer.                                                               138

5.2.   Kimbrertoget. Fra Jylland til Italia.                                                       145

5.3.   Slaget i Teutoburgerskogen år 9 e.Kr. og dets konsekvenser.              150

5.4.   De Hadiske Noriker deporteres.                                                             155

5.5.   Ræterne deporteres.                                                                                158

5.6.   Norikernes jernproduksjon.                                                                   162

5.7.   Runenes opprinnelse.                                                                              164

5.8.   Etrusker som slaver til Norge. Sabinerne.                                             170

 

 

 

BOK 6.  UTDRAG, ÆSENES, VANENES OG JOTNENES HISTORIE.  175

 

6.1.   Æser og Jotner i India. Æsene til Kina.                                                 176

6.2.   Vanene i Sentralasia og India.                                                               184

6.3.   Yueh-Chi’s vestvandring. Fra Gansu via Ile til Bactria.                       191

6.4.   Østgoter og Vaner til Skandinavia.                                                       202

6.5.   Likheter i Norrøn, Nordøstiransk og Indisk mytologi.                         218

6.6.   Kunnskap om Asia og vandringen hos Jordanes og Snorre.               222

6.7.   Østlige religiøse symboler i Skandinavia.                                              236

6.8.   Verdens sentrum ved Kristi fødsel.                                                        238

 

 

 

BOK 7. DNA-ANALYSE OG INNVANDRINGER TIL NORGE.               240

 

7.1.   En ny videnskap påviser slektskap og vandinger.                                241

7.2.   R1b-slekten.                                                                                            242

7.3.   I1a-slekten.                                                                                              242

7.4,   R1a-slekten.                                                                                             244

 

 

 

BOK 8.   NORGE I ROMERTIDEN.                                                             245

8.1.   Romerne inntar Britannia Caesariensis, Østlandet.                              246

8.2.   Den eldste maktstruktur.                                                                        249

8.3.   Ae-rigni-riki > Ringerike.                                                                       251

8.4.   Hatti-land > Hadeland.                                                                          253

8.5.   Guden Gran og hans helligsteder.                                                          256

8.6.   Tha Ot Pagus à Toten bygda.  Den øverste bygda.                             261

8.7.   Stabofunnet. Gudinnen Noreia.                                                             262

8.8.   Gilefunnene. Levninger fra Trudheim à Bactria.                               266

8.9.   Valaders og God Brenta. Valdres og Gudbrandsdalen.                       275

8.10. Rogaland og Aballos neso = Apollos øy > Avaldsnes.                           279

8.11. Slaveleiren på Forsandmoen. Cæsars tinnmarker.                               285

8.12. Trøndelag. Treu-erisk koloni.                                                                289

8.13. Tule morica à Telemark. Landet ved det fjerne hav.                          293

8.14. Jærnbæra Land.                                                                                     296

8.15. Bøndene. Gudinnen Bona Deas folk.                                                     300

8.16. Østgoter, Ostrogoter og andre romerske borgere forlater

Romerike og Østlandsområdet, provinsen Maxima Caesariensis.        303

8.17. Jul og stavkirker.                                                                                    306

 

 

 

DET VESTROMERSKE RIKETS FALL                                                      308

 

 

 

NORGE’S JERNALDERHISTORIE.                                                           313

                                                                 

 

Stikkordregister.                                                                                               323

 

 

Literatur                                                                                                           339