S. Gihle Raddum

 

NORGES JERNALDER. DE ROMERSKE PROVINSER

I NORGE

 

                      Forsidebilde   

Gaia, Gaea - > Gjøa                                                     Os(tia) Lo(cus)  Bona Dea                                                                       - >   Oslo

 

Det norske folks historie er noe

langt mer enn Norges historie

                                    

Til Innhold

 

 

Grunnlaget for Romerrikets fremvekst og stabilitet var bl.a. militærvesenets strukturelle overlegenhet og uinnskrenkede tilgang på kvalitetsstål.

Fra år 120 var det våpentekniske forsprang basert på serisk stål utvunnet fra myrmalm i Norge. År 410 oppga Vestriket Diocesen Britannia der provinsene

Maxima Caesariensis og Flavia Caesariensis inngikk. Den første lå på Østlandet, den andre i Trøndelag slik den romerske statshåndbok

Notitia Dignitatum og andre romerske kilder viser. Norge tilhørte det Vestromerske riket og var dets viktigste kilde for kvalitetsstål .

 

 

 

   Den Romerske Dioecese Britannia år 295

 

   SLIK DEN ER DEFINERT I

 

NOTITIA DIGNITATUM OG PTOLEMAIOS 

 

               

   diocesenbritannia   

      

                 

          Provinsen Maxima Caesariensis :  Østlandet

          Provinsen Flavia Caesariensis     :  Trøndelag                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Til minne om

 

vår sønn Svein som døde av hjertestans under

en fotballturnering i Raufosshallen 4/12-2010.  

Din omsorg for den unge slekt og inkluderende

åpenhet vil aldri bli glemt. Med smil

om munnen hviler du inn i evigheten under

strandbjerkene  der kveldsvindens hvisken 

bringer bud fra de dødes sjeler. 

 

 

 

 

 

  

    S. Gihle Raddum

 

     Norges Jernalder og de

       Romerske provinser

                  i Norge.

 

 

                           Våre Forfedre

 

Jernet. De gamle fremstillingsprosesser.

 

              Skandinavia: Antikke skriftlige glimt.

 

         De Romerske Provinser i Norge.

 

                       Det norske folks røtter.  

                     

                  Bidrag til en forståelse

                 av Norges historie

 

 

 

            Utgiver:  S. Gihle Raddum.

                                                       Skjølaasveien 192

                                  2860 Hov

 

                                        Mail: svraddum@online.no

 

                                      Copyright: S. Gihle Raddum 2014

                                                                             

 

 

 

 

 

Til Innhold