Stikkordregister.

 

Abalos/avalos neso: gresk. Abalos < Apollo, neso > øy.  Apollos øy, breddegraden er nevnt

hos Pytheas. Avaldsnes ved Karmsundet. Latin Insula Abalus.

            Abila.:                        En av de to Hercules søyler ved Gibraltar. Den andre het Calpe.

Fjellformasjoner som minnet om portstolper.                                  

            Achamenidene:         Et dynasti av persiske konger som styrte fra ca. 550 f.Kr. til 331 f.Kr.

Deres rike strakte seg fra India til Syria og Anatolia.            

Adogea:                        Landområde mellom Asovhavet og Kaukasus. I dag en av de       

Minste Sovjetrepublikker. Ado-gea = Halo-gea = Fiskerlandet                             

Adogit:                       Befolkningen Jordanes plasserer på nordvestsiden av  Skandinavia.

                                   Navnet kommer fra gresk og betyr fiskelandets folk.

Aegyptiaca :              Historisk verk om det gamle Egypt skrevet av presten Manetho.                 

Aemilianus, Scipio:  Romersk general. År 185 – 129 f.Kr. Ødela Karthago år 146 f.Kr.    

Agde.:                        Tidvis fokeisk handelsstasjon syd-vest for Montpellier i Frankrike 

Agricola, Gnæus Julius: Romersk general i Britannia under keiser Vespasian. Levde år 40–93.           

Akkad :                      Historisk land og hovedstad nord i Mesopotamia fra det 23 århundre f.Kr. 

Byens eksakte posisjon er ikke fastslått, men den lå i nærheten av Baghdad.

Alalakh :                    Antikk bystat. I dag Tell Acana sør i Tyrkia.                                  

Alalia. :                      Tidvis fokeisk støttepunkt på Korsika.                                                        

Alaner :                      Sentralasiatisk folk. Navnet er skrevet Alani – Alauni – Halani, men og

Asi – As – Os. Snorre skrev navnet slik det ble uttalt, Ås og Æser.

A-lan-ya :                   Kinesisk for Alaner.                                                                                    

Albion :                      England, del av den romerske provins Britannia. Den hvite øya.               

Albionene :                Folket som bodde i England.                                                                      

Alexander d. store:  Makedonsk konge levde 356 – 323 f.Kr. Erobret et rike som strakte seg

fra Egypt til India.

Alexandria Arioi :     By grunnlagt av Alexander den store. I dag Herat  i Afghanistan.   

Alexandria ad Caucasum : By grunnlagt av Alexander den store, i dag Begram i Afghanistan.           

Alexandria :                     By i Egypt, grunnlagt av Alexander. Vitenskapelig sentrum

fra 300 f.Kr.- 400 e. Kr.                                                                  

Allemannene :           Germansk folk som var en blanding av flere stammer. > Allgau i Sørtyskland.     

Amarna :                   I dag Tell el-Amarna på Nilens østlige bredd i midtre Egypt.           

                                   Ble grunnlagt av farao Akhenaten, 1351 – 1334 f.Kr.

Amu :                         Egyptisk navn på goterne. > Mennesker fra områder ved elven

Amu darja i Sentralasia                                                                       

Ammian :                   Gresk soldat, forfatter av Res Gestae. Fra Antiokia i Syria. Ca. 325 – 392 e.Kr.

Ambiorix :                 Belgisk høvding hos eburonene som nedkjempet en av Cæsar’s

legioner mellom elvene Mösa  og Rhinen vinteren år 54 -53  f.Kr.                        

Ambroner :               Kimbrisk folk som en tid bodde sørøst på Jylland og i de

liguriske alpedaler i grenseområdet mellom Frankrike og Italia.       

Antipateros :             397 – 319 f.Kr. Feltherre/General under Philip av Makedonia.      

                                   Stattholder 334 – 319 under Alexander den store.

Apollodorus :            Ingeniør fra Damaskus. Bygget bruer og Trajansøylen i Rom.

Drept av keiser Hadrian. 

Apollo:                       Gresk lysgud, sønn av Zeus og Leto, tvillingbror til Artemis.            

Aqua Sextia :             Aix-en-Provence  sørøst i dagens Frankrike.                                   

Aquileia :                   Romersk militært støttepunkt ved nordenden av Adriaterhavet.

Den gamle byen ligger i dag for det meste i ruiner.                        

Aquilo :                      Det latinske navn på den greske Boreas, nordavinden.                             

Aratos fra Soloi :      Ca. 315 – 245 f.Kr.. Stoisk filosof og astronom som skrev

boken Phainomaina om himmelfenomener.                                                           

Arausio :                    I dag Orange i Sørfrankrike. Vadested over elven Rhone.                                    

Arctos :                      Store bjørn, gud i faukenes mytologi, sønn av Zeus og Kallisto.

Levde i Lykaions land i nord.                                                         

Aristarchos fra Samos : Ca 310 – 230 f.Kr.. Matematiker og astronom. Første som

satte solen i senter av universet med planetene i sirkelbaner rundt.                        

Aristoteles :               384 – 322 f.Kr. Gresk filosof og naturforsker.                                   

Armenske buer :       Sentralasiatisk komposittbue utviklet og brukt av Sentralasias rytterfolk. Til

Europa via Armenia. En kort bue som kunne håndteres fra hesteryggen.

Aremorica :               Fra gresk Para Morica > Ved havet. Faukenes navn på Bretagne.             

Arganthonios :          630 – 550 f.Kr.Tartessisk konge ved elven Baetis, Vettis, i

Sørspania der man utvant sølv. Sølvanton.                                         

Arier :                        Betegnelse på den indiske undergruppe av de indoeuropeiske folk. De edle.

Arminius :                 16 f.Kr. – 21 e.Kr. Cheruskerhøvding i Germania Utdannet hos

romerne, ledet opprøret mot romerne som kulminerte i Varusslaget.         

Arthemis/Artemis :   Gresk gudinne, Apollos tvillingsøster født på øya Delos. Datter av Zeus.

Jaktgudinne,streifet om i skogene. Beskyttet unge kvinner, hjalp til ved fødsler.

Asciburgium :           I dag Asberg. Lå ved elvemøtet mellom Ruhr og Rhinen. Gresk handelsstasjon,

senere romersk fort. Siden den gang har Rhinen flyttet sitt leie østover.

Asa-tru/Ajatasatru: Æserkonge i Magadha, Midgard 508 – 461 f.Kr.. Åsator. Senere stammegud.                   

Ajat-asatru  =  Tor med bukkene. Asatru-kunika = Tor med hammeren.

Assyria :                    Land nord i Irak som eksisterte fra 2000 til 700 år f.Kr. Hovedstad Assur.

Asoka :                       Konge i Magadha, Midgard, 299 – 237 f.Kr.. Konverterte til buddhismen.          

Asva/Ashva :                         Sanskrit/Sentralasiatisk ord for hest.                                                                       

Asva-joti :                  Sentralasiatisk ord for hest og rytter som en enhet.                                    

Atlantis :                    Land som angivelig sank i havet ca. 9000 år f.Kr. i forbindelse med at isen

smeltet og verdenshavet steg. Hvor Atlantis lå er omdiskutert.                             

Augustus, Gaius Octavianus : 64 f.Kr. – 14 e.Kr.  Romersk keiser. Julius Cæsars nevø.

Austeravia :               Øy ved Nordsjøen. Antagelig en av de frisiske øyer. Nevnt hos Plinius.

Avaldsnes :                Se Abalos nesos. Appollos øy. Nord på Karmøy.                                                      

Avienus, Rufus :       Romersk consul forfatter i det 4-de århundre e.Kr.. Volsiner fra Etruria.

Avesta :                      Samlingen av hellige zoroastriske bøker i det avestiske språk. Skrevet i  det siste

årtusen f.Kr. i Sentralasia. Deles i to der første del inneholder en samling bønner.

Del to inneholder lovkoder og regler for å unngå onde krefter og djevler.

Baal :                          Herre. Navn på den gamle mesopotamiske gud-fader.                    

Babylon :                   Guds port. By ved Eufrat som lå nær dagens Hilla i Sørirak.

Fra 3-tusen til 300 f.Kr. hovedstad i Babylonia.

Bactria :                     Land ved Amu Darjas øvre løp. Etter Alexander den store var dette Vanaland.

Skyterne kalte landet Balke som i vanenes alfabet ble skrevet Balkh, h = he.

Balcia :                       Walcia, Øya Walcheren i Holland.                                                              

Balcis :                       Fokeisk handelssted på Walcheren.                                                            

Balder:                       Germanisert navn på Odins sønn Beldeg.                                           

Balkh/Balke :            Byen var hovedstad i Bactria til Euthydemus flyttet administrasjonen til Troia               

lenger øst ved Amu Darja. Den gamle byen lå vest for Masar-e-sharif

i dagens Afghanistan og var et viktig Knutepunkt på silkeveien fra Kina.

Balke :                       Kirkested og garder på Ø. Toten. Helligsted før kristningen.                     

Barlindtreet :             Stammetre hos eburonene ved nedre del av Mösa i Gallia.

Barlindtreet finnes på mange helleristninger i Norge.                                            

Basileia :                    Gresk ord for kongedømme - Kongerike.                                                   

Baunonia :                 Vanonia. Nevnt av Plinius. Fokeisk Vanisse. Vanse på Lista.                    

Bel :                            = Bal = Baal = Marduk. Øverste gud i det gamle syriske Pantheon.

Beldeg :                      Odins sønn som ble konge hos Cheruskerne i Westfahlen.

Belger:                       Belgiske folk som bosatte seg langs vestlandskysten i Norge.

Belgia :                       Bel – gia = Bels land. Landet var viet til faukenes gud.                 

Benediktiner munker : Munkeorden grunnlagt av Benedict fra Nurcia.                                                 

Bergos :                      Bergen i Norge. Navnet er keltisk og henspeiler på et sted mellom fjell.

Bessus :                      Satrap i Bactria under Darius III. Henrettet 329 f.Kr i Ekbatana.     

Bikkhu :                     Buddhas følgesvenner og munker.                                                  

Bimbisara/Srenika : Ca. 558 – 491 f.Kr..  Æserkonge i Magadha. Far til Asa-tru.Styrte fra Rajagriha.

BodhiSatva :              En som er motivert og trener for å bli buddha.                                            

Boiorix :                     Bojerhøvding fra Schlesia. Sluttet seg til kimbrertoget og ble en av lederne.

Bojer :                        Gallisk stamme som utvandret til Italia 400 f.Kr. Ble fordrevet

fra Posletta etter 200 f.Kr. og bosatte seg i Ungarn og Schlesia.        

Bona Dea :                 Den gode gud. Jordbruksgudinne som først opptrer i Mesopotamia.

Bona Dea-ene :          Bøndene, jordbruksbefolkningen som dyrket Bona Dea.                            

Bordigala :                 Det gamle navn på Bordaux i Frankrike.                                            

Borrice :                     Romeres navn på fjorden Børjen, inn til Mære i Trøndelag. keltisk for borg            

Boreas :                     Faukenes bevingede gud nordavinden. Sønn av Eos og Astraeos.

Borystenes :               Antikk navn på elven Dnjeper i Russland.                                                  

Boudicca :                  Ikensk dronning i Britannia som ledet et opprør mot romerne år 59/60.

Britannia :                 Romersk provins som tidvis besto av England, Tule og Østkaledonia.

Brython :                   Kimbrisk stamme som kom til England via Bretagne.                        

Buddha :                    Tittel. Den klarsynte, opplyste, vise.                                                   

Burcana :                   Bønneøya nevnt av Plinius. En av de frisiske øyer.    

Burebista/Buruista: Dakisk konge ca. 82 – 43 f.Kr. Skaper av den dakiske stat.                                               

Burgunder :              Understamme av Vandilene i Germania. vandret til Sørøstfrankrike.

Calais :                       Fokeisk bevinget gud sønn av nordavinden Boreas og Oreithya.                            

Caledonia :                Land på begge sider av Tokaledoniahavet i nord. Skotland og Sørnorge.

Caledonia orientalis : Det østlige Caledonia. Dette var Sørnorge.

Calpe :                       Den andre av Herkules søyler ved Gibraltar.                                              

Camillus, Marcus Furius : Ca 435 – 365 f.Kr. Romersk general og statsmann.

Canute :                     Knut. Fokeisk sjøoffiser under keiserne Augustus og Tiberius.          

Carbo, Gnaeus Papirius : Ca. 130 – 83 f.Kr. Romersk general under Gaius Marius.                 

Carer / Karer :          1.   Underklassen i kongeriket Norik der galler hadde makten f.Kr.

2.   På gammelindisk er kara = arbeider.                                                     

Caria / Karia :           Landet øst for Milet i Lilleasia.                                                          

Cassitis :                     Gresk ord for Tinnstein som er tinnoksyd.                                         

Cassius, Dio Cocceianus : Ca. 150 – 235 e.Kr. Historiker født i Nicaea i Bithynia, dagens Tyrkia.

Catulus, Quintius Lutatius : Ca.120–60 f.Kr. General, consul sammen med Gaius Marius 102 f.Kr..                                                              

Cella :                        Det innerste rom i et gammelt tempel der gudebildene ble oppbevart.

Centurie :                  Ett-hundre. Romersk militær enhet, 100-mann enhet. Minste taktiske enhet.        

Chaeronea:               Antikk by vest i landskapet Bøotia i Hellas.                                      

Charax :                    Hovedstad i det antikke riket Charakene. Byen lå ved Basra i Sørirak.        

Chariomerus :           Konge hos Cheruskerne i Westfalen, Tyskland ved år 0.                            

Charoudes :               Haruder = Heruler. Folk på østsiden av Jylland. Nevnt av Tacitus.                        

Cherusker :               Stamme i Westfahlen i Germania. Ledende i sveverforbundet

som nedkjempet keiser Augustus legioner i Teutoburgerskogene.      

Cimbergo :                Landsby i Valcamonica i Norditalia grunnlagt av kimbrer.                                       

Cimbriazza:               Giazza : Hos kimbrerne. Landsby i fjellene nordøst for Verona, Norditalia.

Cimbroi :                   Folk nevnt av Tacitus. Kimbrer.                                                                              

Cineris :                     Egyptisk konge ca. 1745 f.Kr..                                                           

Classis Britannia :     Romernes nordsjøflåte, havn Gesoriacum = Boulogne sur Mer = Gaia Soros.

Claudianus, Claudius : Ca år 350 – 405 e.Kr. Dikter født i Alexandria, Egypt.                                     

Co-danske havbukt/Codanusbukta :         Bukta mellom Danmark og Norge.                 

Claudius, keiser :      Tiberius Claudius Drusus Germanicus. 10 f.Kr. – 54 e.Kr. Romersk keiser.                         

Colchis :                     Den del av Georgia som ligger ved Svartehavet.                                                    

Colle de Flamme :     Gammelt helligsted ved Ortisei i Val Gardena.          

Colonia Agrippina : Køln. Grunnlagt under keiser Augustus år 19 f.Kr. av Marcus Vipsanius Agrippa.

Constansa :                By ved Svartehavet som keiser Trajan oppkalte etter sin søster.                             

Crates fra Mallos :    Ca 200–140 f.Kr.. Geograf, Kartograf, Ingeniør. Utsending fra Kilikia til Rom.  

Crassus, M. L.:         Formuende politiker og hærfører. Regjerte med Cæsar. Falt år 52 f.Kr. i Parthia.

Crassus, Publius :     Offiser under Cæsar. Gjorde seilingsruten til Tinnøyene i Boknfjorden kjent.

Cronus hav :             Havet i nord = Nordsjøen.                                                                          

Crøsus :                     Konge i Sardis 560 – 546 f.Kr. Lydias siste konge. Første som preget mynter i Europa.  

Ciusi/Kjusum :          En av 12 byer i det etruskiske forbund. 50 km nordøst for Rom.                 

Cylipenus :                Bukta østover fra Sjælland = Østersjøen. Plinius.                           

Cyrene/Kyrene :       By grunnlagt av daner på nordkysten av Afrika øst for Alexandria, i Libya.

Cyrus den store :      Ca. 580–529 f.Kr. Den første Achamenide. Drept i kamp med goter i Sentralasia.

Cæsar, Gaius Julius : Ca. 102 – 44 f.Kr. Romersk hærfører. Erobret Gallia skrev boken De Bello Gallico.

Dakia :                       Historisk landområde mellom elvene Theiss, Donau og Prut. Tilsvarer Romania.

Damastes fra Sigeum : Gresk forfatter som skrev 500 år f.Kr. Sigeum på kysten av Lilleasia nær Troja

Daner :                       gammelt navn på greker. = danaos= danis = danisker = dansker. gudinnen Danu’s folk.

Danovia :                   navn på vestkysten av Jylland hos Mela.                                                               

Darius I :                   Ca. 522 – 486. Persisk konge av achamenidedynastiet.

Darius III :                380 – 330 f.Kr. Persisk hersker, den siste av Achamenidene.            

Daukiones :               Dakiske innflyttere i Sverige. Nevnt av Tacitus.                                

Decebalus :                Ca. 50 – 106 e.Kr. Klengenavn for dakerkongen Torus Torpaneus.                                  

De chorographia :     Geografibok av Pomponius Mela. Samme titel hos Xenophon d.y. fra Lampsakos.

Decurion :                  Romersk underoffiser.                                                                                             

Delfi:                          By i Hellas nord for Korinthbukta. Helligsted for Gaia og Appollon. Orakel.         

Det germanske hav : Ptolemaios navn på Nordsjøen mellom England, Jylland og Sørnorge.

Deunaos :                   Solgudens hjem. Øya Dønna i Nordland der Pytheas først så midnattsolen.

De velsignede øyer : Kanariøyene.                                                                                                

Diana :                       Die Anna. Gudinne som bl.a. ble dyrket i Venostadalen.                  

Dicineus :                   Ca. år 80 – 50 f.Kr. Buddhistisk misjonær i Dakia under kong Burebista.

                                                                        

Dichaiarchos fra Messene : 326 – 296 f.Kr. Astronom og Geograf. Mente jorden var en kule.

Dier.:                          1. Trakiske sverdmenn, fra Rodophefjellene var uavhengige = franker.

                                   2.  Indiske halvguder.                                                          

Die Este :                   Gudinnen Este. Veneternes gudinne. Helligsted i byen Este sørvest for Venezia.

Domalde :                  Konge av ynglingeætten i Sigtuna som ble ofret til gudene for å bedre konjekturene.

Domitian :                  51 – 96 e.Kr. Romersk keiser. Yngste sønn av keiser Vespasian.       

Dionysius :                 Fokeisk admiral fra Massalia eller Søritalia.  År 500 f.Kr..                                     

Dragestilen :              Akantus og dyrekropper slynget i hverandre. Oppfattes som norrøn,

men er en gren av den sarmatisk-skytiske dyrestil i Sentralasia.

Drava :                      Sideelv til Donau. Fra kildene ved Toblach renner den gjennom      

                                   Tirol, Kærnten, Slovenia og munner i Donau ved Osijek i Kroatia.

Trogus/Drogus, Pompeius : Romersk historiker på keiser Augustus tid født i Sørgallia.                       

Drusus, Nero Claudius Germanicus : År 38–9 f.Kr. En av keiser Augustus 2 adoptivsønner.

Dudo :                        Katolsk prest som skrev normannernes historie.                              

Dumnam :                 Tune ved Sarpsborg. Nevnt av Plinius. Keltisk navneform.               

Dynna :                      Gard, gammelt helligsted for gudinnen Die Anna på Hadeland. Senere kirkested.

Dyste :                        Gard, gammelt helligsted for gudinnen Die Este på Ø. Toten. Senere kirkested.

Eboracum:                York, vikingenes by. Opprinnelig handelsstasjon for  eburovikene.

Eburoner / eburoviker: Gallisk folk ved nedre del av Mösa. Tilintetgjort av Cæsar. Mange til Norge.

Ecbatana :                 Hovedstad i Media. I følge Herodot grunnlagt av Deioces. Lå nær Hamadan.                   

Efesus :                      By grunnlagt av daner i Jonia på vestkysten av Lilleasia.                  

Electridene :              Fjell eller øyer i  det østlige Caledonia som var Sørnorge. Rav. Nevnt hos Sotacus.         

Eidsiva :                     Avledet av heid Sævo. Sævo var et stort fjelland i følge Plinius.                 

Epidion Akron :        Gresk = Ytterneset. Peterhead Skottland. Landemerke på tinnruten til Norge.

Eraj :                         Sønn av Feredun. Iran og Eire har navn etter ham.                                                 

Erathostenes fra Kyrene: År 275 – 194 f.Kr..  Mataematiker, Filosof, Geograf, Kartograf

sjefsbibliotekar eller rektor ved biblioteket i Alexandria.

Este :                          1. By sør for Padova, Italia.Helligsted for gudinnene Reitia/Rautija og Este.

                                   2. Gudinnen Este                                                                                

Etrusker :                  Folket som bodde i Toskana før romerne overtok i Italia.

rætiske Alfabet:        Alfabeter avledet av det greske fra Korinth og tilpasset ræternes språk.

Eucratides :               Gresk-bactrisk general som tok makten ved et kupp.                      

                                   Styrte fra Troia ( Eucratidia ) til han ble myrdet 145 f.Kr.

Eudoxos fra Knidos: Ca. 408 – 355 F.Kr.. Gresk matematiker, naturforsker og filosof. 

Euthydemus :            265 – 195 f.Kr.. General fra Magnesia i Lilleasia. Tok makten i Bactria 230 f.Kr.   

                                   og gjorde landet selvstendig. Etter Antiochus III’s beleiring av byen Balke flyttet

han administrasjonen til en by lenger øst som han kalte Truia.

Euthymenes :            Fokeisk sjøfarar. Utforsket Afrikakysten og den europeiske kyst. 6-te århundre f.Kr.

Eutrop :                     Ca. 300 – 370 e.Kr. Sekretær hos keiserne Konstantin d. Store, Julian og Valens.

Fa-Hsien :                  Ca. 370 – 430 e.Kr. Kinesisk munk som reiste langs silkeveien til India.

Phokaeis/phokeer :   Gren av danene som utvandret fra byen Fokea i Jonia og grunnla Marseilles år 600 f.Kr.

Derfra seilte de langs Europas nordkyst og opprettet en rekke kolonier og Handels-

Stasjoner, noen i Norge. Deres merke var solhjulet.

Fauker :                     Nordisk navn på fokeerne fra Massalia / Marseilles. Se Phokaeis.     

Feinius farsaid :        Danekonge som ledet en vandring av daner fra Sentralasia til dagens Irak.

Feredun :                   Konge. Skaperen av et dynasti i Nordiran. Far til Sarm, Tur og Eraj.       

                                                                                    

Finnoi :                      Nevnt av Tacitus i Sverige. Finner. 

Firbolg :                     Skinnsekkfolket. Trakisk folk som kom til Irland. sanket tinnstein i skinnsekker.                 Firesi :                     Folk nevnt av Ptolemaios i Sverige. Friser.                                                 

Florus, Publius Annius : Ca. 70 – 140 e.Kr..Historiker på Hadrians tid 117 – 138 e.Kr..

Fokea :                       By i Jonia ved Gediz-elven. Grunnlagt av daner fra Phocis ca. 1000 f.Kr.

Franker :                   Kan ha vært trakiske sverdmenn fra Rodophefjellene. Innsatt i Germania av Odin.

Freugea / Frygia :     Kong Midas rike i Anatolia vest i dagens Tyrkia.                               

Fyrahundraland :     Den 4-de kenturies land. Landskap nord for Stockholm, Sverige.             

Gades :                       By sørvest i Spania. I dag Cadiz.                                                                

Gaea :                        Latin. Gresk Gaia. Toten Gjøa.  Den store morsgudinne.                            

Gaia :                         Jordbrukernes gudinne. Skytisk Ge, Latin Gaea, Toten Gjøa.  Moder Jord.

Gaia Soros :               Havnebyen Bolougne sur Mer i Frankrike. Fokeisk for Gaia’s haug.

Galatia :                     Keltisk rike i dagens Tyrkia, opprettet etter gallernes utvandring 400 år f.Kr..

Galler :                       Romernes navn på befolkningen i Gallia, dagens Frankrike. Kaltes kelter av grekerne.

Gallia :                       Det romerske navn på dagens Frankrike.                                        

Gallia Belgica :          Romersk navn på dagens Belgia. Var på romernes tid større enn i dag.     

Gallikier :                  Folk på vest og nord-kysten av Spania som var innvandret fra Gallia.

Gambrer :                 Kimbrisk folk bosatt sørøst på Jylland.                                                       

Gamirra :                  Kimbrernes land i Lilleasia. Assyrisk.                                                         

Gandara :                  Landområde nord i Pakistan. Byen heter i dag Kandahar og ligger i Afghanistan.

Siddharta Gautama : Buddhas verdslige navn. Religionsstifter. Buddhismen.                          

Geminos fra Rhodos : Astronom. Skrev en bok om astronomi og dens status ca. år 50 e.Kr..

Geographia :                         Strabos hovedverk.                                                                             

Geographike hyphegesis : Kartverk av Claudius Ptolemaios i Alexandria, fra år 150 e.Kr.. Omfattet

romerrikets provinser i detalj samt hele den verden datiden kjente.

Germania :                Øvre og nedre. Romerske provinser som besto av Tyskland vest for Rihnen.

Ge-shtinanna :          Gudinne i dagens Irak 2000 år f.Kr. Tilsvarer Gaia                                    

Ge-sus :                      Jesus, den gode, etter Ge, Gaia. Maria fikk beskjed om å gi ham navnet av en engel.

Giazza :                      Sted i Norditalia nordøst for Verona. Grunnlagt av kimbrer. Kimbrisk språk.

Gile :                          I  Ø. Toten. Gard og helligsted for gudinnen Gaia. Romersk militærforlegning (?)

fra ca. år 50. Vaner fra ca. år 125 e. Kr..                    

Gjøa :                                     Gudinnen Gaia’s navn på Totenmål.                                                  

Gnomon :                   Instrument for måling av solhøyde. Benyttet av Pytheas langs norskekysten.

Gorm den gamle :     Ca.870–958. Dansk konge i Jelling. Far t. Harald Blåtann. slekten kom dit ca. 200 e.Kr.  

Goter :                       Blanding av Gopa, folk som holdt kuer, og sentralasiatiske rytterfolk, Asva-joti.

Goutai :                      Goter nevnt av Tacitus på sørsiden av Østersjøen.                                      

Gran :                        Gallisk gud hos hader, trynner og eburoviker. Hovedhelligsteder Grand og Achen.

Grani :                       De som dyrket guden Gran i Gallia. Gransherad, Grenland og Gran på Hadeland.

Greker :                     Romersk betegnelse på danene i Søritalia fra år 600 f.Kr.

På Atlanterhavssiden kaltes de fortsatt daner.

Gudea :                      Gotisk konge i byen Larsa i Sørirak 2144 – 2124 f.Kr..

Guiones :                   En forkortelse for Rugiones som finnes hos Pytheas og Plinius. Rogalendinger.

Gulen :                       Distrikt ytterst i Sognefjorden. Avledet av Gaul > Gul. Galliske folk.

Gutium :                    Gotisk rike i Zagrosfjellene i Nordvestiran fra 2300 år f.Kr.                      

Gylfe :                        Konge i Svealand da Odin kom med innvandrerne fra

Vanaland og Dakia og overtok styringen i Sverige.                           

 

Hader :                       Gallisk stamme, Hadui i Frankrike. Hovedstad Bibracte der de drev jernutvinning.

Vandret 400 år f.Kr. til Norditalia, fra 200 f.Kr. fordrevet til Alpedalene.

Derfra flyttet keiser Claudius en del til Norge.

Hallstatt :                   I Østerrike. Funn fra den eldste keltiske kultur, Hallstattkulturen 500 f.Kr..

Halogea :                    Fokeisk, betyr Fiskerilandet.  Fornorsket Hålogaland

Han-dynastiet :          Herskerdynasti i Vestkina fra 206 f.Kr. til 220 e.Kr.. Nasjonaliserte jernindustrien.

Hanna :                      Semnonsk innflydelsesrik synsk kvinne. Navnet er semitisk.

Hannibal :                  Baal’s yndling. Karthagisk hærfører. 247 – 183 f.Kr.                                 

Hardråde, Øystein : Født ca. 650 e.Kr. Konge Oppland og Hedmark. Far til Åsa g. m. Halvdan Kvitbein.     

Haruder :                   Folk øst på Jylland. Heruler. Fordrevet av Odinslekten  185 - 200 e.Kr.               

Hecateus fra Milet : Ca. 300 f.Kr..Logograph = forfatter.                                                           

Heliopolis :                 By i det gamle Egypt, i den nordvestlige del av dagens Kairo. Gresk Solbyen.

Hellener :                   Solgudens folk. Navn danene tok etter at romerne kalte dem greker. Ca. år 600 f.Kr..

Hellesponten :            Innløpet til Marmarasjøen og Bosporos fra vest.                                                                

Helveter :                   Folk ved Genfersjøen. Lemannonios var navnet faukene brukte om dem.                         

Herkules/Hercules port : Gibraltar.                                                                                      

Herkules/Hercules : Gresk heltegud sønn av Zeus og den jordiske kvinne Alkmena.

Hermes :                    Gresk gud olympens herold. Sønn av Zeus og Maia.                                  

Hermioner :               Germansk folk. Kan være opprinnelsen til germaner. Hermaner  >  Germaner.     

Herodot fra Halicarnassos : Ca. 485 – 425 f.Kr.. Gresk geograf og historiker.

Herreder :                  Avledet av Centurie > Hundreder > herreder. Hvert herred skulle stille 100

soldater. Kunne igjen være delt i f.eks fjerdinger som stilte            25 mann.

Heruler :                    Folk opprinnelig fra østsiden av Svartehavet. Se Haruder.             

Hetiter :                      Folk som 1800 f.Kr. kom fra Margiana sørøst for Det kaspiske hav til Lilleasia.

Forsvant fra historien 1200 år f.Kr.. De først som brakte jernproduksjon til Europa.       

Hibernia :                  Romernes navn på Irland.                                                                

Himilco :                    Kartagisk kaptein. Seilte til Sargassohavet 500 f.Kr.på leting etter Tinnøyene.

Himmerland :            Område på Jylland sør for Ålborg. Kimbrernes land.                        

Hipparch fra Nikaia i Bithynia : Astronom og geograf på Rhodos. Arbeidet fra år 162 – 126 f.Kr.

Brukte foruten           Pytheas observasjoner kaldeiske observasjoner fra Babylonia.

Hirtius, Aulus.:          Ca. 90 – 43 f.Kr.. Offiser under Cæsar. Prætor. Guvernør i Gallia år 45 f.Kr..                     Hsiung-nu :                         Kinesernes navn på hunerne.                                                

Hlaiba :                      Stedsnavnendelse i betydning arven fra den som grunnla. Danmark lev,

Sverig Løv og løf, Tyskland leben. Torslev = Arven etter Tor.                                  

Hlaiwa :                     Se Hlaiba.                                                                                           

Homer :                      Ca. 800 f.Kr. Eldste kjente greske dikter. Var angivelig blind.                  

Håvamål :                  Talen fra Hovet. Praktiske råd i verseform.

Hov :                           De gamle guders hus. Avledet av buddhistenes Ho, et hus for religionsutøvelse

Hovet kom til Skandinavia med Odin og var en kombinasjon av høvdingbolig og             

religiøst kulthus. Stavkirkene har hatt hovene som modell

Huner :                      Østasiatiske folk der noen var hvite, andre var mongoler. Se Hsiung-nu.

Husby-Långhundra : Nord for Sigtuna der en av Odins kenturier var forlagt.               

Hyksos :                     Ca. 1674–1548 f.Kr. Blandingsfolk som erobret deler av Egypt.. Blant dem goter

og daner med komposittbuer og stridsvogner trukket av hester.

Hyperboreer :           De som bodde ovenfor nordavinden. Folk som bodde der det var midnattsol i Norge.

ved Syr Darja som var grensen til Sogdia.

Hålogaland :              Se Halogea. Det fokeiske Halogea er som fornorsking tilføyd land          

Iberia :                       Oppr. landet rundt Tiblisi i Georgia. Utvandrere derfra tok navnet med til Spania

Itis :                            Øya der man hentet tinn. Nevnt av Timæus og Plinius. Idsø innerst i Boknfjorden.         

Ierne :                        Gammelt navn på Irland.                                                                     

Ingveonene :              Germanske folk ved Nordsjøen i Nordtyskland og Jyllands rot.                   

Iliaden :                      Epos skrevet av Homer. Forteller om krigen om Troia 1200 f.Kr.                          

Insubri :                     Navn brukt om haderne i Norditalia.                                                             

Istvæonene :              Stammer bosatt på sørsiden av Østersjøen.                                                             

Jazyger :                    En gren av Yueh-chi-folket som var kommet fra Vestkina til Europa. bodde først

i dagens Romania senere mellom Donau og Theiss i Ungarn. Yueh-chi  > Ja-zy.

Jason :                        Mytisk sjøfarer. Seilte til Colchis, Georgia, på skipet argonautika .

Jessheim:                   Avledet av Jentsai  > Jent-sai himo > Jess-heim.               

Jonia :                        Vetkysten av Lilleasia. Eldste form Jovania.                                      

Jonier :                       Folk fra Jonia. Eldste form Jovanier. Jon og Johan er avledet av Jonia, Jovania.               

Jordanes :                  Ca. 480 – 551 f.Kr.. Gotisk historieskriver i Konstantinopel. Var Alan = Vestgoter.           

                                   Østgoterkongen Theoderich ga Cassiodor i oppdrag å skrive goternes historie.

                                   Boken var ferdig år 533. Jordanes Getica er basert på den og andre kilder.

Josephus, Flavius :   Ca. 37–100 e. Kr. Jødisk militærkommandant, historiker. Gikk i romersk tjeneste               Jupiter :                  Den romerske sjefsgud. Tilsvarer grekernes Zeus.                                      

Kabaion :                   Pointe du Raz, Bretagne i Frankrike.                                                             

Kujula :                     Ca. 30 – 80 e.Kr. Grunnlegger av kushan-imperiet i Afghanistan og India.                          Kaledonia, østlige :           Sørnorge.                                                                                         

Kanishka I :              Kushankonge Ca 100–126 e.Kr.. Styrte fra dagens Peshawar i Pakistan.  

Kappadokia :            Landområde i det sentrale Anatolia i Tyrkia.                                              

Karer :                       1.  Befolkningen i Karia i Lilleasia,                                                     

2.  gammelindisk ord for arbeider.                                                         

Karthago :                 Fønikisk hovedstad i dagens Tunis. Lagt i ruiner av Scipio Aemilianus år 146 f.Kr..

Karons mynt :           Mynt lagt i munnen/hånden på den døde som betaling til fergemannen Karon

som rodde ham over grenseelven Styx til dødsriket. Gresk begravelsesskikk.                    

Karosthi :                  Alfabet i Nordindia f.Kr. Tegnene tilsvarer lyder med konsonant(er) og vokal.

Keltoskyter :              Blandingsfolk bestående av kelter og skyter > Galler og skyter.                

Khendjer :                 Ca. 1745 f.Kr. Egyptisk konge i det 13-tende dynasti. Cineris hos Manetho.       

Kilikia:                       Landskap på sørkysten av Lilleasia.                                                            

Kimbrer :                  Gren av et stort folk. Kom fra Svartehavsområdet til Jylland.

Kimbrertoget :          Folkevandring fra Jylland 125 f.Kr. Endte i Norditalia år 101 med nederlag.

Kimbriske halvøy:    Jylland.                                                                     

Kimbriske hav :        Nordsjøen mellom Nordtyskland, Jylland og England.                     

Kongespeilet :            Nordisk skrift fra Middelalderen. Forfatter usikker.                       

Konstantin den store : Romersk-bysantisk keiser. År 280 – 337. Godkjente kristendommen.

Grunnla Konstantinopel.                                                                 

Korvilon :                  Forsvunnet sjøfartsby på vestkysten av Frankrike.                                     

Kossinna, Gustav :   1858 – 1931.Tysk arkeolog. Hevdet at den germanske sivilisasjonen hadde oppstått

i Nordtyskland–Sørjylland. Påvirket den arkeologiske og historiske tenkning

i Nordeuropa og ga en akademisk begrunnelse for noen av nazistenes ideer.

Kronos :                    Den greske gudinne Gaia’s yngste sønn.                                         

Kroton :                     By i Søritalia, pytagoreernes senter.                                                            

Kvitbein, Halvdan : Ca. 700 – 755. Sønn av Olav Tretælja av den svenske ynglingeætten. Konge over

Solør, Hedemark, Toten, Hadeland, Vestfold og Wærmland. Døde antagelig på Gile

Ø. Toten, begravd i Skiringssal. G. m. Åsa datter til Øystein Hardråde

Kvæner :                   Folk på Finnmarkskysten. Navnet kan være avledet av Quadii, latinsk for blandingsfolk.

Kushaner :                Skytisk folk som vandret fra Kina til Sentralasia sammen med æsene. Skapte senere

                                   kushanimperiet i Sentralasia/India etter 100 år med krig à Ragnarok.

Kyme:                        Koloni grunnlagt av daner. Nær Napoli Italia.                                

Lade :                         Øy ved innløpet til havnebyen Milet i Jonia. Forsvunnet som følge av landhevning.

Lampsakos :              Havn på sørsiden av Heelesponten. I dag heter stedet Lapseki.     

Larsa :                       Antikk by i Sørirak som lå ved Eufrat ca. 5 mil nordvest for An Nasiriyah.          

La Tene-kulturen :   Den yngre keltiske kultur. Stedet La Tene ligger ved Neuchatelsjøen i Sveits

Latiner :                     Italisk folk sør for Roma.                                                                                        

La Turbie :                I Sørvestfrankrike på grensen til Monaco der keiser Augustus alpemonument står.

Latris :                       Øy nevnt av Plinius. Sjælland.                                                                    

Lebor Gabala Erren : Kvad som forteller om innvandringen til Irland og om øyas eldste historie.

Kjernen bygger på virkelige hendelser selv om mye er fordreid i tidens løp.

Leda :                                    Gresk gudinne. Dronning av Sparta som ble befruktet av Zeus i svaneforkledning.

Mor til den skjønne Helene i Troja og tvillingene Castor og Pollux. For faukene var

hun den som viste sjøfarende vei. Leda > leia > skipsleija.                            

Legat :                       Romersk senatsfullmektig og hærfører.                                           

Legion :                      Romersk hæravdeling bestående av totalt 5 – 6000 soldater. Kjerne av infanteri,

kavalleri og tren. Opprinnelig ble legionene satt opp når fare truet. Etter krigen

mot kimbrerne organiserte Marius 28 faste stående legioner av lønnede soldater.

Legio IX Hispana.:   Den forsvunne legion. I York, England fra år 43 til år 108  før den forsvant. Halve

legionen gjorde tjeneste i Norge. Etter mytteriet forsvant soldatene til Skandinavia

og Nordtyskland der de ble forvandlet til Odins soldater.

Lemannonios kolpos : Ptolemaios navn på Boknfjorden. Krigsfanger som Cæsar tok hos helveterne ble

transportert hit som slaver for å sanke tinnstein. Faukenes navn på helveterne var

Lemannonios, folk ved Lac Leman som var Genfersjøen.

Lollius, Marcus :       Ca. 50 f.Kr. – 2 e.Kr. Romersk general senator, guvernør i Galatia, konsul år 21 f.Kr..

År 16 f.Kr. nederlag mot sugambrer, Usipeter og Tencterer ved Rhinen. 

Mistet en legionsørn, gjorde underslag og begikk selvmord ved å ta gift.  

Limani kolpos:          Faukenes navn på Limfjorden. Havne-fjorden.                                           

Limes :                       Romerikets grensevoll mellom Rihnen og Donau.                                      

Livius, Titus :            59 f.Kr –17 e.Kr. Skrev Roms historie fra byen ble grunnlagt t.o.m. keiser Augustus.        Loka/Loke :             Avledet av sanskrit Lokayata, mennesker som nød de materielle goder.

Loke var en typisk representant for disse mennesker. Jfr. Ola Nordmann.

Loptr :                       Sanskrit, En som avbryter eller krenker.                                              

Lokri :                        By i Kalabria i Søritalia. Greker fra Locris i Hellas anla en koloni kort før år 600 f.Kr..

Lokeren. :                  By øst for Gent ca 35000 innbyggere. Opprinnelig sjøfartsby grunnlagt av lokerer.

Lycaion :                    Gresk gud med helligsted på Lykaionfjellet i Arkadia på Peloponnes. Far til Arctos.      

Lydia :                       Antikk land rundt Izmir i dagens Tyrkia. Hovedstad Sardes, dagens Salihli.        

Magadha:                  Rike i Nordøstindia. Tilsvarte grovt dagens Bihar og Ranchi.

Magna Grecae :        Romersk betegnelse på det greske Søritalia.                                               

Maha Raja :              Indisk storkonge > Mye konge. Tilsvarer vanenes Basileos basileion > kongenes konge.

Mallos :                      Antikk by på vestsiden av elva Ceyhan i dagens Tyrkaia. Heter i dag Kiziltakta.    

Manetho :                  380–343 f.Kr.. Prest i Sebennytos i Egypt. Skrev Egyptiaca for kong Ptolemaios I.

Manilius, Marcus :   Romersk dikter og astrolog på keiserne Augustus og Tiberius tid.              

Marbod :                   Ca. 30 f.Kr. – 37 e.Kr. Markomannerkonge som førte sitt folk fra områder ved Main

til Bøhmen år 9 eller 10 e.Kr.. Døde i Ravenna.                                         

Marinus fra Tyrus : Ca. 50 – 115 e.Kr.Sjømann, astronom og geograf.                                                  

Marius, Gaius :         Romersk hærfører, statsmann, 156 – 86 f.Kr. Innførte  en hær av yrkessoldater.     

Mars :                        Romersk krigsgud.                                                                              

Marser :                     Et av de abboriginske, opprinnelige, folk i Italia. Dyrket guden Mars.

Massalia :                   Koloni grunnlagt av fauker år 600 f.Kr..  I dag heter byen  Marseilles.

Massageter :              Gotisk folk i Sentralasia.Vandret ca. 525 f.Kr. til vestsiden av Svartehavet

Massaliske Periplus : Seilingsbeskrivelse for ruten fra Marseilles til Vestjylland/Karmøy. Ca 550 f.Kr.

Martial, Marcus Valerius: 40 – 104 e.Kr. Romersk dikter og forfatter født I Spania.      

Megiddo :                   Forsvarsverk ved Via Maris, veien fra Egypt til Mesopotamia. I dag i Israel.

Mela, Pomponius :    Ca. 0-50 e.Kr.. Romersk forfatter og geograf fra Tingentera i Sørspania.              

Menelaus :                 I gresk mytologi konge i Sparta som giftet seg til tronen.                  

Mennon / Menandrou / Milinda / Menander : Ca. 180–130 f.Kr. Vanekonge i Nordvestindia. Far til

Terers/Tor. Styrte fra byen Sagala.

Meroe :                      By ved Nilen ca. 80 mil sør for Asuandammen i Egypt. 400 f.Kr.–300 e.Kr.

hovedstad i det gotiske Kusch > Nubia.                    

Mesopotamia :          Slettelandet mellom Eufrat og Tigris i Irak der det sumeriske og akkadiske riket lå.

Metuonis. :                 Bukta med de mange øyer. Pytheas navn på Boknfjorden.                                    

Metropolen Sinai :    Hos Ptolemaios lå byen Sinai der Hanoi ligger i dag.                                 

Midakritus :              Den første fauke som seilte til Tinnøyene i det 6-tte århundre f.Kr.. 

Midas :                       Ca.740–676 f.Kr. Frygisk konge. Drev handel mellom de joniske byer og Assyria.

Mileser :                     Gren av danene som ble jaget ut fra Egypt og bosatte seg i byen Milet.                

Milet :                         Antikk by sørvest i Lilleasia. Dagens Balat ca. 80 km. sør for Izmir i Tyrkia.

Mithra :                     Indisk solgud. Kom til Iran. Fulgte ca. 1800 f.Kr. Hetittene til Lilleasia.

Mjød :                        Gallernes nasjonaldrikk laget av bl.a. honning.                                  

Mogontiacum :          Mainz i Tyskland. Hovedstad i den romerske provinsen Øvre Germania.

Monumentum Ancyranum : Gravskrift over keiser Augustus gjenfunnet i Ankara i Tyrkia.

Mori marusa :           Havstykket mellom Jylland, Sørlandet og Vestsverige.                                          

Morini :                      Sjøfolk. Folk som bodde ved kysten i Nordvestfrankrike.  Morini  >  møringer

Müllenhof, Karl :      2-ndre halvdel av det 19-ttende århundre. Toneangivende tysk historiker.                       

Mykene :                    By og borg i Argolis på Peloponnes, Hellas. På makttoppen 1400 – 1200 f.Kr.               

Mylai :                        Liten by på nordkysten av Sicilia. 

Mysia :                       Historisk landskap i Lilleasia som grenset til Hellesponten.  Det gamle Troja lå der.

Mös :                          Elv nordøst i Frankrike. Skrives i dag Meuse. Mjøsa har navn etter den.                  

Møsia :                       Landet på sørsiden av Donau i Bulgaria. Navnet gitt av galler fra Mös-dalen.      

Nagasena :                 Buddhistisk vismann som levde ca. år 150 f.Kr. Samtalte med kong Mennon.

Narvo/Narbo :           Keltisk,  fokeisk havn, overtatt av Rom år 118 f.Kr.. I dag Narbonne i Sørfrankrike.

Naturalis Historia :   Bokverk av Plinius den eldre. 37 bøker, ferdig år 77 e.Kr.                

Nebukadnesar II :    Konge ca. 605 – 562 f.Kr.. Palass- og tempelbygger. Sendte jødene til Babylon.

Nehalennia :              Fokeisk gudinne med helligsted på Walcheren.                                                      

Nerva, Marcus Cocceius : Romersk keiser fra 96 – 98 f.Kr., mellom keiserne Domitian og Trajan.       

Nicaea :                      By i antikkens Bithynia,Tyrkia. Grunnlagt som Antigoneia. Nicaea fra år 301 f.Kr..

Nissa :                        Fokeisk handelsstasjon, dagens Nice i Frankrike.                                                   

Nissum :                     Hyppig brukt betegnelse på områder der faukene hentet råvarer, f.eks.  Nisserdal.          

Nome :                       Fokeisk/egyptisk for provins. Nome ved Ulefoss, Nume-dal og muligens Namdal.

Noreia :                      1. Antikk by, hovedstad, i kongeriket Norik i Kærnten i Østerrike i århundrene f.Kr.                                          2. Norikernes gudinne  >  landesmutter Noreia  >  mor Norge. Jernsmelternes gudinne.

Noric/Noricum :        Kongeriket Noric etter romernes erobring provinsen Noricum. Hovedstad Virunum.

Norisk jern :              Kullstoffstål produsert etter norikernes prosess. C = 0,1 – 0,8 % . 

                                                 

Obol :                         Antikk gresk mynt, gull, sølv eller bronse.                                                  

Odensala :                  Kirkested nord for Sigtuna, Sverige. Odins første bosted i Sverige.          

Odin :                                     1. Den gudommeliggjorte sønn til Asa-tru. Konge i Magadha, India.                                                                       2. Militær leder på keiser Trajans tid som ledet æser og vaner til Skandinavia.     

Odryser :                   Trakisk dynasti, kom med persene. Eget rike fra ca. 450 -341 f.Kr. .

Odysseen :                 Epos skrevet av Homer i det 8-ttende århundre f.Kr. Reisen.                    

Odysseus :                  Hovedperson i Odysseen. Småkonge med 12 skip. Latinsk navn Ulixes  >  Ulysses.

Ophiussa :                  Faukenes navn på det nordlige Portugal med kap Finisterre. Betyr slangelandet.             

Ora maritima :          Langs kanten av havet. Skrift forfattet i det 4-de århundre f.Kr.               

Orcas :                       Hvalerøyene hos Ptolemaios.                                                              

Orcadez :                   Orkenøyene hos Ptolemaios.                                                                                    

Ostia Locus :             Romernes navn på dagens Oslo, betyr havneplassen.  Os(tia) Lo(cus)  >  Os-lo.              

Osroes I :                   Partisk konge 109 – 129 e.Kr.

Ottar fra Hålogaland : Seilende kjøpmann. Fortalte den engelske konge om skipsruten fra Kvitsjøen

til Hedeby og Weichselmunningen ca år 800 e.Kr..

Otho :                                     Romersk keiser år 68 – 69 e.Kr.                                                                              

Panjonia :                  Ungarn på romernes tid .                                                                             

Parthamaspates :      Partisk konge sønn av Osroes I. Fulgte Trajan til Persiabukta. Parthisk konge år

116 e.Kr.. Avsatt av keiser Hadrian.

Partherne :                Skytisk folk fra det vestlige Chorasan mellom Merv og sørøstkysten av Kaspiske hav.

Erobret Persia ca. år 250 f.Kr. under kong Arsakes.           

Parthia :                    Land. Fra 300 f.Kr. til 300 e.Kr. Utgikk fra dagens Turkmenistan og hersket fra

India til Mesopotamia. Kongeslekt Arsakidene. Roms fiender.                 

Paterculus, Velleius : Romersk kavallerioffiser og forfatter på keiserne Augustus og Tiberius tid.

Paulus :                      Født i havnebyen Tarsus i provinsen Mersin på sørkysten av Tyrkia, død år 64.

Utformet kristendommen, intens forkynner. Var ikke en av de 12 apostler.

Pelasgerne:                Gammel befolkning i Pelasgea, dagens Peloponnes som ikke Snakket gresk.

                                   Sammen med daner og morini herjet de kystene av Lilleasia 1180 år f.Kr..  

Penteconter :                         Skip rodd av 50 roere som ble brukt av faukene.

Penne:                                   Sted vest på Lista med helleristninger og et 60-ti talls gravhauger.   

Pergamum :               Antikk by i Tyrkia. Berømt Bibliotek. I dag Bergama. Pergament ble oppfunnet der

Phaeakene :               Homers navn på faukene                                                                     

Phasis :                       Elv som renner i Svartehavet i Georgia.                                                      

Phocaea :                   Byen Fokea i Jonia. I dag Foca ved elven Gediz i Nordvesttyrkia.              

Phocis :                      Distrikt i Hellas hvorfra faukene utvandret til Jonia og grunnla Fokea.

Phocus :                     Konge i Phocis, sønn til kong Ornitys i Korinth. Ga navn til byen Fokea og faukene.  

Platon :                      Ca. 427 – 347 f.Kr. Gresk tenker og videnskapsmann. Grunnla et akademi i Athen.          

Plinius den eldre,:     Født i Como år 23,  død 79 e.Kr. i Stabiae under Vesuvs utbrudd. Kavallerioffiser          

i Germania  under Claudius dit han og fulgte Vespasian og Titus. Prokurator i Spania

år 73. Flåteprefect i Misenum år 79. Av hans naturhistorie har 37 bøker overlevd

Plutarch, fra Chaironeia : Ca. 45 – 125 e.Kr. Gresk filosof og historiker. Skrev 23 biografier.               

                                   Prest ved Apollotemplet i Delfi.

Polybios fra Megalopolis : Ca.201–118 f.Kr. Gresk historiker og forfatter. Deportert til Rom som gissel

år 168 f.Kr..Levde hos Scipio Aemilianus og deltok på hans reiser i Middelhavet.

Pompeius Trogus:    Romersk historiker i siste århundre f.Kr. Fra Gallia Narbonensis.  

Porsenna, Lars :       Etruskisk konge i Kjusum/Ciusum ca. 500 f.Kr.. Inntok Rom.          

Poseidonios :              Ca. 135 – 51 f.Kr.. Fra Apameia i Syria, arbeidet på Rhodos.        

Prætor :                     Øverste sivile dommer i Romerriket.

Ptolemaeus II, Philadelphos. : Ca. 308 – 246 f.Ke.. Egyptisk konge av gresk ætt. Reparerte kanalen

mellom Nilen og Rødehavet for å legge til rette for sjøtransporten fra India.

Ptolemaios, Cladius : Geograf, astronom og matematiker i Alexandria 125-150 e.Kr. Laget Geographike                                            Hyphegesis som beskriver datidens verden.    

Pythagoras fra Samos : 570 – 497 f.Kr. Gresk filosof fra Samos. Mente naturlover styrte verden.

Kom til Søritalia der han var med å grunnla Kroton ca. år 530 f.Kr..

Pytheas fra Massalia : Født ca. 380, død ca. 310 f. Kr. Fauke fra Marseilles som i årene 340–320 f.Kr.             

utforsket kysten av Nordeuropa til Kvitsjøen for å finne rav, kopper og tinnstein.              

Skrev  På havet . Originalen gikk opp i flammer da biblioteket i Alexandria brant.

Ramses II :                1298 – 1213 f.Kr. Egyptisk farao, sønn av Sethos I og Tuja. Lyshudet, rødt hår. 

                                   Trolig av gotisk ætt.  

Ragnarok :                Kongenes krig i norrøn mytologi. Den virkelige krig skapte det kushanske rike.

Raknehaugen :          Nordens største gravhaug ved Jessheim. Navnet betyr Kongehaugen.

Rambukk :                Montert i baugen under vannlinjen på antikke krigsskip for å stange hull i fiendeskip.

Rani :                         Folk som bodde i de nordligste beboelig områder. Utkantbeboere i Norge.                         

Rigveda :                   Sanskrit hyldningskvad til gudene. Kvad og tekster gjenspeiler mytologi og

kultur hos de ariske stammer i India og Sentralasia fra det 2-ndre årtusen f.Kr..

Rigveda er et ekko fra den eldste indoeuropeiske kultur og tro og har felles trekk

 med Avesta og den norrøne mytologi.

Ræter :                       Antikk befolkningen i det gamle Rætia = Østsveits + vestlige Østerrike.     

Rætia :                       Romersk provins delt i Primo, med Chur som hovedstad og Secundo med Augsburg.

Ræto–romansk :       Språk som snakkes i de rætiske alpedaler. Mange forskjellige dialekter.    

Rautija/Reitija :        Rætisk morsgudinne. Helligsted i Este sør for Padova.                  

Roduulf :                   Konge som utvandret fra Jessheim til Italia og keiser Theodosius. Av østgotisk ætt.          

Rege :                                    Gammel kongsgård sør for Stavanger. Navnet betyr kongsgården.                        

Regna adsignata :     Kongelige verdighetstegn som keiseren overrakte en nyutnevnt konge.                

Regni Norici :            Kongeriket Norik, i Kärnten, Østerrike. Kan være brukt om Ringerike en kort periode.

Reidgotaland :           Landområde langs sørkysten av Østersjøen.                                               

Rhone :                      Elv. Renner fra Wallis i Sveits til Genfersjøen og videre til Middelhavet     

Rerir :                        Odins sønnesønn i Sigerland i Tyskland.                                                                

Ripæiske fjell :          Ripæi montes, Kantfjellene langs kysten av Vestlandet og Nordnorge.

Rogier/Rugiones :     Rogalendinger.                                                                                            

Rogneby :                  Totens eldste kongsgard. Grunnlagt av galliske innvandrere.         

Roslagen :                  Landskap nordøst for Stockholm. Avledet av Roxalaner som kom dit med Odin.

Roxalaner :                Folk fra Bactria/Sogdia som utvandret til Moldova og nordøstlige Romania ca. år 0.

En del fulgte Odin til Skandinavia. Rox-alaner = Lyse-alaner.

Roxana :                    347–310 f.Kr. Bactrisk prinsesse datter av kong Oxiartes, g.m. Alexander d. store. 

Rufus, Rufinius :      Romersk offiser som deltok i kampene mot Kimbrerne i Norditalia.         

Ruija :                        Gammelt navn på Finnmark. Av Ru-gea à utnyttet av Rugiones, Rogalendinger.

Räthus :                     Rætisk høvding som ledet ræternes vandring fra Lilleasia til alpedalene i Norditalia.

Sabiner :                    Oppr. italisk folk, deltok i grunnleggingen av Rom. Ledende romersk slekt som

sto for jernutvinningen i Norik.  Arkeologiske spor etter dem i Norge.                               

Sagala:                       I dag Sialkot i Punjab. Indo-gresk hovedstad under kong Menander.  

Sakser:                       Sakaer. Kom fra Sentralasia med Odin. Fikk nytt land i Nordtyskland av ham.

Sargon :                     Konge i Akkad. Var mundsjenk hos kong Kish i Ur – dynastiet. Tok makten da    

Denne døde. Laget en stat av byer og landområder styrt ved hjelp av en regulær

hær og en administrasjon i flere nivåer bestående av borgere fra hans egen by.

Sai :                            Kinesernes ord for Skyter, Sakaer.

Santa Pola :               Fokeisk handelsstasjon syd-sydvest for Alicante i Spania.                                     

Saka :                                     Persisk / Indisk ord for skyter. Bodde frem til år 300 e.Kr. i Kazakstan, Uzbekistan,                                           Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan og Nordindia.    

Saka daha :               Skyther på sørøstsiden av det kaspiske hav.                                                           

Samniter/samer :       Folk i fjellområdet Samnium. Ble erobret av sabinerne og underlagt Rom år 82. f. Kr..

Sanskrit :                   Gammelt indisk skriftspråk.                                                                

Sardis :                       Hovedstad i Lydia.                                                                                                  

Sargetaelven :            Elv i Transylvania som rant gjennom Sarmizegetusa.                                              

Sarm :                        En av Fereduns sønner.  Kaltes Salmoxis i Dakia. Sarm-ater har navn etter ham.

Sarmatia :                  Navn på området nord for Svartehavet til Østersjøen i romertiden.                                   

Satraper :                  Provinsbetegnelse i Persia og parterriket. En satrap var i prinsippet en underkonge.

Sava :                         Sideelv til Donau. Kilder i de juliske alper der Italia, Østerrike og                                                                        Slovenia møtes. Renner sørøstover, munner i Donau ved Beograd.

Saxo:                          1140 – 1220. Dansk geistlig som skrev danmarks historie.                 

Scaldis :                      Elven Schelde, Grenseelva.  Utløp i Nordsjøen vest for Rihnen.                            

Scan-danovia :          > bortenfor Danovia. Stor øy nevnt av Mela. I dag > Skandinavia.                       

Scandia :                    Vestsverige hos Plinius.                                                                                           

Scandza :                   Skandinavia hos Jordanes.                                                                                      

Scipio, Publius Cornelius. : 185 – 129 f.Kr. Romersk hærfører. Utslettet Karthago 146 f.Kr..                 

Segestes :                    40 f.Kr –20 e.Kr. høvding hos Cheruskerne i dagens Wetfahlen. Arminius onkel.

Segimer :                   Ca. 45 f.Kr. – 15 e.Kr.. høvding hos Cheruskerne i dagens Wetfahlen. Arminius far.

Segobriger :               Gallisk folk ved Marseilles. Segobrigiske slaver kom til Norge med faukene.

Seleukos :                  Grunnlegger av seleukidedynastiet som styrte Persia etter Alexander d. Stores død.

Semnoner :                Germansk folk mellom Elben og Oder. Vandret ca. 150 e.Kr. sørover og forsvinner

fra år 250. Aantagelig en del av Allemannene.

Senar :                       Mesopotamia. Antikk navn på sletten mellom Eufrat og Tigris.                                        

Senoner :                   Gallisk stamme som år 400 f.Kr. vandret til Po-sletta i Norditalia. Fordrevet av

Romerne  fra 200 f.Kr. Rester etter dem finnes i dag bl.a. i Val Gardena, Italia.

Sequaner :                 Gallisk stamme som levde i Seinedalen.                                                      

Serer :                                    Seres var det antikke greske og romerske navn på Nordvestkina og folket som  

                                   bodde der. Kjent for stål av spesiell kvalitet. Ifølge ambassadør Rachias fra Ceylon

                                   som besøkte keiser Claudius år 43, var de høyere enn andre mennesker og

hadde lyst hår og blå øyne.

Serkland :                  Det skandinaviske navn på Nordvestkina.                          

Sesterts :                    Romersk sølvmynt.

Sidhafolket :              Egyptisk folk som hadde navn etter kongen Sidha-Tur.                             

Sidha -Tur :               Egyptisk småkonge av sentralasiatisk opprinnelse.                                                 

Sidon :                       Fønikisk by i dagens Libanon.                                                                                

Sige :                          Odins sønn som ble utnevnt til konge i Sigerland av den romerske keiser.

Sigeum:                      Havn på sørsiden av Hellesponten nordvest i Tyrkia.                        

Sikilene :                    Sicilias opprinnelige innbyggere. Til Norge som slaver.                              

Silius, Gaius :            Romersk hærfører under Augustus og Tiberius. Stattholder i Germania fra år 21 e.Kr.

Tvunget til selvmord i år 24 e.Kr. av keiser Tiberius.                         

Sinope :                      By på sørkysten av Svartehavet.                                                                             

Sinus Codanus :        Romernes navn på havbukta nellom Danmark og Norge.                           

Sinus Venedicus :      Romernes navn på Østersjøen.                                                                    

Sitalkes :                    1. Odrysisk konge i Trakia år 431 – 424 f.Kr., sønn av Teres.

2. Ca. 360 – 320 f.Kr.. Odrysisk offiser under Alexander den store.

Skirer :                       Skytisk folk på nordsiden av Svartehavet. De rene. Kom til Norge

under Odin. Skiringssal ved Larvik var et skirisk handelssted.                                 

Skjold :                      Odins sønn.                                                                                                  

Skordisker :               Gallisk folk ved elvemøtet mellom Donau og Drava.                                 

Skytia/Skythia :         Gresk navn på områdene øst for det Kaspiske hav før 200 e.Kr.                           

Sogdia :                      Historisk land sør for Aralsjøen vest for Syr darja. Saka-land, skyterland.   

Solhjulet :                  Massalias merke. Faukenes merke.                                                      

Soma :                        1.  Berusende drikk brygget på hamp som ble brukt i

     gudsdyrkelsen i Sentralasia                                                                                

2.   Navn på måneguden i indisk mytologi.                            

Sotacus :                    Gresk sjøfarer som skrev en seilingsbeskrivelse som omhandlet

landene rundt Nordsjøen. Sørnorge beskrives som del av Britannia.         

Spitamenes :              Bactrisk opprørsleder etter Bessus død år 329 f.Kr.                           

Stabo :                        Gård Toten. Sabinsk  herkersete 50 – 410 e.Kr.. Latin Stabolum  >  Herskersete.

Stadie :                       Antikk gresk lengdemål 192,3 meter. Latinsk stadium 185 meter. 

Statius, Publius Papinius: 40 – 96 e.Kr. Romersk dikter og forfatter fra Napoli.           

Store Svitjod :           Russland på Snorres tid.                                                                  

Strabo fra Amaseia i Pontus : Ca 64 f.Kr. – 24 e.Kr.  Historiker født i Amaseia i Tyrkia på sørsiden

av Svartehavet. Levde i Alexandria og Rom.             

Suetonius, Gaius Tranquillius :Ca. 70 – 135 e.Kr. Romersk administrator og historiker.            

Suetonius, Gaius Paulinus: Romersk general. Guvernør i Britannia fra år 59 e.Kr.        

Suionene :                  Folk i Sverige nevnt av Plinius.  >  svear. Kan ha vært beslektet med Svever, Sveber.

Sulla, Lucius Cornelius : 138 – 78 f.Kr. Romersk hærfører og politiker.                             

Sumer :                      Historisk land i Sørirak mellom Eufrat og Tigris. Utviklet eget skriftspråk.

Forsvant da det ble okkupert av vestsemittiske fedrifts- og fjellfolk ca 2000 f.Kr.

Surta :                        Sanskrit klar eller opplyst

Sutra :                        Buddhistisk for vers.                                                                                               

Svastika :                   Symbol, form som et kors med like lange grener ved enden bøyd i rett vinkel.

Symbol i India og Sentralasia avledet av solhjulet soldynastiets segl og symbol.

Hakekorset er en europeisk variant brukt av nazistene.       

Sveverforbundet :     Forbund av germanske stammer som gjorde motstand mot romerne.         

Swatdalen :                Dal i Nordvestindia, fører nordover til Karakorumfjellene og Kina. 

Syracuse :                  Sicilias største og eldste by. Betyr kongens hus                                 

Sæming :                   Odins (adoptiv)-sønn som ble satt til å styre Norge.                                              

Sætir Ragn :              Sætrang øst for Hønefoss. Kongens gård.                           

Sævo :                        Fjellene innenfor kysten av Sørnorge. Nevnt av Plinius.                                         

Tacitus, Cornelius : Ca. 55 – 116 e.Kr. Romersk prætor, konsul og historiker.                  

Tanais :                      Steder ved munningen av Don, ved Nilens østlige arm og i Finnmark. Grunnlagt

av daner og oppkalt etter deres gudinne.

Tanausis :                  Danekonge fra områdene ved Tanais.                                                         

Tartessa :                   Fønikisk, senere fokeisk handelsstasjon ved Cadiz i Spania. Navnet er fokeisk.

                                                                                    

Tastris :                      Halvøya Skagen, Nordjylland. Gresk navn.                                                                        

Taxila :                       Hovedstad i antikkens Gandhara. Lå 30 km. nordvest for dagens Islamabad.                     

Thucydid :                 Gresk historiker ca. 460 – 400 f.Kr.                                                                        

Thule/Tule/Tyle :      Fokeisk det fjerne. Trøndelag på romernes tid.                               

Thutmos III :             Farao 1479 – 1426 f.Kr.                                                                                          

Thy :                          Landskap nordvest på Jylland. Avledet av danenes Thule.               

Tiberius Claudius Nero : 42 f.Kr.–37 e.Kr. Romersk keiser fra 14– 7 e.Kr., keiser Augustus Adoptivsønn.                  Timæus fra Tauromenium : Ca. 356 – 270 f.Kr. Oppvokst på Sicilia, sendt i eksil til Athen av tyrannen

Agathokles i Syracus. Informerte athenerne om de vestlige grekeres oppdagelser

Tinnøyene :               Bl. a. øyene i Boknfjorden mellom Kvitsøy og Forsand.                   

Tiohundraland :       Område ved Sigtuna, Sverige. Den tiende kenturies land tildelt dem av Odin.                

Tirasa :                      Gammelt navn på elven Dnjestr.                                                                             

Tna :                           Fjell på Sicilia, i dag E-tna. Fra fokeisk Aethana  >  den som gløder og spruter gnister

Tocaledoniahavet :   Havet mellom Skottland og Vestlandet hos Ptolemaios år 150.                 

Tocharoi/tokarer :    Sentralasiatisk folk nevnt av Strabo > Tokarer i Bactria/Balke. Nasjon der

folket består av to stammer.    

Tomi :                        By på vestsiden av Svartehavet grunnlagt av den gotiske dronning Tomyr(is).     

Tomyris :                   Gotisk dronning, beseiret Cyrus og førte goterne vest for Svartehavet ca. 530 f.Kr..

Torje :                        Tordenkilen. Gudene Tor’s og Zeus våpen. Tors-hammeren i norrøn mytologi.

Torpaneus, Torus :   Dakisk konge år 100 e.Kr. Kjempet mot keiser Trajan.                               

Trajan, Marcus Ulpius Trajanus : 52 – 117 e.Kr. født nær Sevilla. Romersk keiser  år 98 – 117 e.Kr.

Trakia :                      Historisk landområde i Bulgaria.                                                                 

Treueri :                    > Tryeri > trynner > trøndere. Folk ved elva Mös. Tryerer utvandret til Trøndelag.

Trier :                        By ved Mosel grunnlagt år 16 f.Kr. Romersk keiserby i treuerernes område.        

Trieste :                     By nordøst i Adriaterhavet, nevnt 104 f.Kr. Militært støttepunkt fra Augustus tid.

Triremer :                  De største rodde krigsskip med rambukk i baugen. Greske.                         

Troja :                        1. Navn på antikk landområde nordvest i Tyrkia.

                                   2. Navn på antikk by/festning nordvest i Tyrkia.

Truia:                        1. Antikk land i Sentralasia. Det land Tor/Tru arvet etter sin far Feredun. 

2. By grunnlagt av general Euthydemus i Bactria.                                        

TvaSTR :                  I Rigveda laget han gudenes utrustning slik som Indra’s tordenkile  >  Torshammeren.      

Tuahta de danann : Den gren av danefolket som først kom til Irland.                                                   

Tulemorica :              Telemark. Landet ved  det fjerne hav. Fokeisk navn.                                             

Tur :                           Sønn til Feredun i Nordiran som arvet rikets østlige områder.                                

Tuti/Thut :                 Et av Italias eldste folk som bodde mellom fjellene og Adriaterhavet.                  

Tyrus :                       Fønikisk by i Libanon.                                                                                 

Udayin :                     1.  Navn på den indiske gud Vasu-deva.

                        2.  Æserkonge i Maghada, sønn til Asa-tru. Grunnlegger av byen Patna ved Ganges.                                                Gud etter sin død  >  Guden Odin i norrøn mytologi                                                    

Udiana :                     Antikk navn på Swatdalen i Pakistan.                                                

Ugarit :                      Antikk bystat. I dag Ras Shamra i Nordsyria.                                   

Ultima Tule :             Det ytterste Tule. I romertiden var det Nordland, Troms og Finnmark.

Ur-III dynastiet :       kongene som etterfulgte goterne i Irak.                                                       

Urartu :                     Land nord for Gutium ved Urmiasjøen i Iran.                                                        

Urmiasjøen :              Innsjø i Nordvestiran i Zagrosfjellene, med historiske steder.           

Valcamonica :           Dal i Norditalia berømt for mer enn hundre-tusen heleristninger.                           

Valaders :                  Folket i Engiadina Ota = Øvre Engadin i Sveits  >  vestover fra St Moriz.           

Vanaland :                 Historisk land som tidvis omfattet Afghanistan, Nordpakistan og Nordvestindia.                       

Vaner :                       Befolkning i Vanaland/Bactria. Kom fra Jonia under og etter Alexander den Store.           

Varus, Publius Quintilius : Romersk stattholder i Germania. 46 f.Kr. – 9 e.Kr.                          

Varusslaget :             Den 17-, 18- og 19-ende romerske legion ble utslettet av germanske tropper ved                

Kalkriese nordøst for Osnabrück år 9 e.Kr.. Den romerske hær ble ledet av Varus. 

Vegdeg :                     Odins sønn.                                                                                                             

Veleda :                      En klok synsk prestinne som hadde stor innflydelse hos semnonerforbundet.                     

Vender/Veneter :      Folk sør for Østersjøen som fantes på Posletta, i Gallia og som Rogier i Rogaland.            

Veneterlandet :         Veneternes landområde ved nordenden av Adriaterhavet.                         

Venostene :                Folket i Venostadalen fra Merano og nordover ved år 0.                           

Vercellae :                  Sted nordvest for Milano der den romerske hær beseiret kimbrerne.         

Verkingetorix :          Gallisk konge som ledet motstanden mot Cæsar år 52 f.Kr.                                  

Verus-ene :                Romersk keiserslekt. Forpaktet og jernområder av den romerske stat i Norge.      

Vesosis :                     Gotisk navn for Ramses I. Øverste militære leder under farao Horemheb, 1321 – 1292.    

Tok makten ved Horemhebs død i 1292 under navnet Ramses I. Far til Seti I og

bestefar til Ramses II.                                              

Vestii :                        Italisk folk øst for Rom. Tuti-enes naboer. Erobret av, og underlagt sabinerne.                   

Vespasian, Titus Flavius : 9 – 79 e.Kr. Romersk keiser 69–79 e.Kr.Feltherre i Germania under Claudius

år 41, til Britannia år 43. Besøkte Norge under tiden der.

Vetera :                      Ved Rihnen i nedre Germania. Hovedkvarter for den romerske hær. I dag Xanten.        

Vetter :                       Folk sørvest i Spania. Noen kom til Norge som slaver med faukene.                     

Via Claudia :             Romersk vei som førte nordover fra Verona til Donau. Bygget av keiser Claudius.

Vicani :                      Latinsk betegnelse på bygdefolk på mindre steder. Vicani er fornorsket til Vikinger.          

Vikingene var romerrikets utkantbeboere.

Vicus :                        Romernes minste adm.enhet. Befolkningen på slike steder kaltes vicani  >  vikinger.

Viriathus :                 Spansk leder, 180 – 139 f.Kr, som ledet motstanden mot romerne.                       

Virunum :                  Hovedstad i provinsen Noricum, det tidligere Norik.                                 

Voluspå :                   Kvad i den eldre Edda der volven forteller om æsenes eldste historie fra tiden 

i India og Sentralasia frem til år 100 e.Kr..     

Bætica :                      Provins sør i Spania. Ble uttalt Vætika, landet ved elven Vætis.                

Vætis :                        Elven Bætis som i dag heter Guadalquivir og renner i Sørspania.                          

Walcheren :               Øy ved Rihnmunningen. I gammel tid Balcis. Knutepunkt for faukenes handel. 

Walisiske triader :     Myter og kvad som forteller om kymri’s, kimbrernes, vandring til England.            

Weichsel :                  Polens største elv.                                                                            

Wodan :                     Tysk navn på Odin.                                                                         

Wodan-wege :           Veien Odin bygget fra Magdeburg til Østersjøen og Weser / Rhinen.

Wulfila :                     Første gotiske kristne biskop. Oversatte bibelen til gotisk og ga den allmektige navnet

Gud etter en gotisk konge for at goterne skulle forstå hvor snill og god han var. 

WuSun :                    Folk som bodde i Vestkina og vandret vestover ca. 150 f.Kr.                                

Xenophon d.e.           Gresk historiker fra Athen, 426 – 355 f.Kr.                                        

Xenophon d.y. fra Lampsacea : Gresk sjøfarer og geograf. Levde ca. År 100 f.Kr.

Skrev en seilingsbeskrivelse om det ytre hav, oceanos.          

Yama :                       Den vediske hersker i dødsriket.                                                     

Yavana :                    Det indiske navn på grekerne. Inntrengere fra vest.                                   

Yima :                        En mytologisk konge i Nordiran.                                                                            

Ymir :                        Urjotunen i norrøn mytologi. Tilsvarer Purusa, den blå, i India.                

York/Eboracum :     Romernes keiserby i England. Grunnlagt av Legio IX Hispana.        

Yueh-Chih :              Kinesisk navn på det østgotiske stammeforbund som en tid bodde i Vestkina.       

Zalmoxis :                  Sarms navn som gud hos dakerne.                                                              

Zarathustra :             Iransk religionsstifeter. Begravd i Balke i Norafghanistan.                                                

Zeus :                         Gresk sjefsgud som ligner Tor.                                                                                

Zeuta :                        Buddhistisk misjonær som fokynte læren på nordvestkysten av Svartehavet.          

Æser :                        Asioi hos Strabo. Vandret fra India til Kina og tilbake til Sentralasia.                               

Derfra til Skandinavia under Odin sammen med vanene.

Østcaledonia :            Den sørlige del av Norge mellom Karmøy og Båhuslæn. Landet var viet             

til den fokeiske guden Calais som var sønn av nordavinden Boreas.

Åsgard :                     Den gamle æserbyen Rajagriha. I dag Rajgir sør for Patna i India. 

Åsaland:                    På Odins tid var dette Madhyadeza i India. Madhyadeza = Midgard

Åttundaland :            Den åttende centuries land nord for Sigtuna.                                             

 

Literatur.

 

- Alföldy, G.  :  Noricum .

- Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. De Gruyter, Berlin  -  New York 

- Aigner-Foresti, Luciana:Etrusker nördlich von Etrurien.

- Alcock, S.E. : The early roman empire in the east. Oxbow Books.

- Anati,E. : Capo di Ponte.Centro Camuno di Studi Preistorici.  .

- Andersen, P. S. : Rudolf Keyser

- Appian’s Roman History. Translated by H. White. Bohn Classical library. London.

- Appian.  Wars of the Romans in Iberia. Transl. by J.S. Richardson. Aris & Phillips Ltd..

- Archibald, Z.H. : The Odrysian Kingdom of Thrace. Clarendon Press, Oxford..

- Avienus, R.F. : Ora Maritima. Ares Publishers Inc..

- Bach, A. : Deutsche Namenkunde. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg.

- F. Baumer : Traumwege durch Rätien.

- Beck, L.  :  Die Geschichte des Eisens. Friedrich Viehweg und Sohn. Braunschweig.

- Belenitsky, A. : Central Asia. London.

- Berg, E. : Mesolittiske boplasser ved Årungen I Ås og Frogn. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Berg, E. : Steinalderlokaliteter fra senmesolittisk tid i Vestby. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Berggren, J.L. – Jones, A. : Ptolemy’s Geography. Princeton University Press.

- Bergstøl, J. : Fangstfolk og bønder i Østerdalen. Universitetets Oldsaksamling, Oslo.

- Bernardi, Decurtins, Eichenhofer, Saluz, Vögeli: Handwörterbuch des Rätoromantschen

                                                                                  Societa Retorumantscha. 1984.

- Blindheim, Ch. og Heyerdahl-Larsen, B.: Kaupang-Funnene Bind II. Universitetets Oldsaksamling.

- Boaz, J. :  Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Bor, M. : Die venetische Sprache.

- Bregel, Y. : Central Asian History. Indiana University.

- Breyer, Gertraud :  Etruskisches Sprachgut.   Uitgevereij Peeters,  Leuven

- Brouwer, H.H.J. : Bona Dea. E.J.Brill, Leiden,.

- Bulle, H.  : Geleisestrassen des Altertums . UNI-Bib Klagenfurth

- Brunner - Toth : Die rätische Sprache – enträtselt. Amt für Kulturpflege, St Gallen.

 

- Bezzola, R. R. - Tönjachen, R. O. : Dicziunari tudais-ch-rumantsch ladin

- Birley, E. : Roman Britain and the Roman Army.

- Bjarke Ballin, T. og Lass Jensen, O. : Farsundprosjektet.  Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Boardman, J. : The Greeks Overseas; Their early Colonies and Trade. London .

- Bonde, En : Momenter til en beskrivelse over Eker fra gamle dage og indtil nu.

- Bonfante, G. – Bonfante, L. : Etruscan Language. New York.

- Braund, D. : Georgia in Antiquity. Oxford University Press.

- Brendalsmo, A.J. : Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. Universitetets Oldsaksamling. Oslo,

- Brendalsmo et al.: Arkeologiske undersøkelser på Heddal prestegård. Univers.Oldsaksamling. Oslo

- Budtz, P. : Forntiden i Gästrikland. Förlag Länsmuseet Gävleborgs län.

- Booth, Charlotte. : The Hyksos Period in Egypt.  Shire Publications LTD. Buckinghamshire UK.

- Bøe Sollund, M-L.: Åsrøyser. Gravminner fra Bronsealderen. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Calder–Bean: A Classical Map of Asia Minor. The British Inst. of Archaelogy at Ankara.

- Capelle, W. :  Das alte Germanien. Eugen Diederichs Verlag. Jena.

- Carman, C. – Harding, A. : Ancient Warfare. Sutton Publishing..

- Casson, L. : Ships and Seafaring in ancient times. Briitish Museum Press.

- Chakravarty, Uma. : INDRA and other vedic deities.  D.K. Printworld, New Delhi.

- Coppelletti, G. : Il linguaggio tredi Communi Veronesi. Curatora Cimbricum Veronese.

- Conway – Whatmugh - Johnsen: The pre-italic dialects of Italy.  Oxford University Press.

- Clausen, H. V. : Studier over Danmarks Oldtidsbebyggelse.

- Christiansen, P. R. : Frostaboka. Frosta Historielag.

- Corvey, Widukind v.: Die Sachsengeschichte. Ph. Reclam Jun. Stuttgart.

- Cunliffe, B: The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe. Oxford University Press.

- Cunliffe, B. : Facing The Ocean.Oxford University Press.

- Cunliffe, B. : The Ancient Celts. Oxford University Press.

- Cunliffe, B.: The extraordinary Voyage of Pytheas the greek. The Penguin Press.

- Cuntz. O. : Die Geographie Des Ptolemaeus. Weidmannsche Buchhandlung,.

- Cüppers, Heinz. Aqua Granni. Rheinland-Verlag, Köln.

- Cæsar,  J. :  Der Gallische Krieg. Artemis & Winkler.                          

- Dahl, Ottar : Norsk Historieforskning i det 19. og 20 århundre. Universitetsforlaget.

- Derakhshani, J. : die Arier in den nahostlichen Quellen des 3. und 2. Jahrtausends

                              v. Chr.. International Publications of Iranian Studies. Teheran.

- Diaconus, P. : Langobardenes Historie. Oversatt av G. Bang. København.

- Dicks, D.R. : The Geographical Fragments of Hipparchus. University of London.

- Dilke, O.A.W. : Greek and Roman Maps. Hopkins University Press.

- Dio’s Roman History. : Translated by  Cary, E. in Loeb Classical Library. London.

- Drinkwater, J. F. : Roman Gaul.

- Dunbabin, T.J. : The western Greeks. Ares Publishers Inc. Reprint of Oxford.

- Diculescu, C. : Die Wandalen und die Goten in Ungarn und Rumänien. Leipzig.

- Diculescu, C. : Die Gepiden. Casa scoalelor in Bukarest. Leipzig.

- Detlefsen, D. : Die Entdeckung des germanischen Nordens im Altertum. Berlin.

- Ebneter, Th. : Wørterbuch des Romanischen von Ober-Vaz, Lenzerheide, Valbella.                                                                                                                                    

- Ebneter, Th.: Wörterbuch der Verben des gesprochenen Unterengadinischen

- Espelund, A. : Iron production in Norway during two millenia. ARKETYPE.

- Espelund, A. : Bloomery ironmaking during 2000 years, Vol. I - III. Trondheim.

- Evenstad, O. : Afhandling om Jern-malm som findes i myrer og moradser i Norge,

                   og omgangsmåden med at forvandle den til jern og staal. København 1790.

- Eliade, Mirca : De religiøse ideers historie

- Fa-hsien. : The Travels of Fa-hsien. Translated by H.A. Giles. Routledge&Kegan Paul.

- Falkenstjerne, F. : Herodots Historie.

- Fett, E. og P. : Sydvestnorske Helleristninger. Stavanger Museum.

- Freeman, Ch. : Egypt, Greece and Rome. Oxford University Press.

- Frei, Frei-Stolba, Menghin, Rageth, Risch : Das Räterproblem in geschichtlichen

                        sprachlichen und archäologischer sicht. Rätishes Museum Chur.

- Frere, S. :  A History of Roman Britain.

- Früh, S. , Derungs, K. : Schwarze Madonna im Märchen. Bern.

- Früh, S.: Der Kult der Drei Heiligen Frauen. Bern.

- Gankovskij, J.V. : The peoples of Pakistan..

- Gihle, P. : Frå gammalt. Toten Historielag.

- Gimbutas, M. : Das Ende Alteuropas. Archaeolingua Alapitvany. Budapest.

- Gjøstein Resi, H. : Gravplassen Hunn i Østfold.  Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Gjøstein Resi, H. : Produksjon og Samfunn. Erverv, spesialisering og bosetting i Norden

i 1.årtusen e.Kr.. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Glaser, F. : Teurnia Römerstadt und Bischofssitz. Verlag Geschichtsvereins für Kärnten.

- Gleirscher, P. : Die Räter. Rätisches Museum Chur.

- Grieg, S. : Hadelands eldste Bosetningshistorie.

- Hackmann – Kossack – Kuhn: Völker zwischen Germanen und Kelten. Wachholtz Verlag .

- Hadeland Bygdenes Historie I

- Hagen, A. : Gåten om kong Raknes grav. J.W.Cappelens Forlag.

- Hambly, G. : Central Asia. New York.

- Hauge, T. Dannevig : Blesterbruk og myrjern.

- Hougen, E.K. : Kaupangfunnene Bind IIIB. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Harmatta–Puri–Etemadi: History of civilizations of Central Asia, Vol. 2. Motilal BanarsidasPubl. Delhi.

- Haynes, Sybille. : Etruscan Civilization. British Museum Press.

- Haywood, J. : The Pinguin historical atlas of the Vikings. Penguin books.

- Hedeager, L. : Gyldendahl og Politikkens Danmarkshistorie, Bind 2, Danenes land.

- Heinen, H. : Trier und das Trevererland in römischer Zeit. 2000  Jahre Trier.

- Helliksen, W. : Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr. – 1400 e.Kr. Univers. Oldsaksamling. Oslo.

- Helmen, A. : Hadeland. Steinhusets venner Gran.

- Helvetia Archaeologica 28 – 1997. Felszeichnungen in Graubünden.

- Herteig, A. : Jernalderens bosetningshistorie på Toten. Norske Videnskaps-Akademi Oslo.

- Heuberger, R. : Rätien im Altertum und Frühmittelalter.

- Hill, J.E.  Translator.  Hou Hanshu, chapter on the western Regions. University of Washington.

- Holm, I. :  Trekk av Vardals agrare historie. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

-  Holt, Frank L.  : Thundering Zeus.  University of California Press. Los Angeles.

- Homer. Odyssee. Griechisch und deutsch. Artemis & Winkler.

- Horst, Eberhard. : Konstantin der Grosse. Claassen Verlag.

- Hulsewe & Loewe. China in Centralasia. E.J. Brill, Leiden.

- Huan Yu: Weilue, Peoples of the West. Translated by J.E. Hill. University of Washington.

- Hygen, A.S. – Bengtsson, L. : Hällristningar i Grensbygd. Warne Førlag .

- Høst, G.  :  Runer . Våre eldste norske runeinnskrifter.

- Jarnæs, Johan: Før Kongsberg ble til. Kronos Media.

- Jerpåsen, G.B.:  Gunnerød- En arkeologisk landskapsanalyse. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Jongh, B.d. : Greece. Companion Guides.

- Jordanes : Getica : Bokførlaget Atlantis AB.

- Johansen, K  Friis  :  HOBY-FUNDET .    Nordiske  Fortidsminner  II  .

- Keltenmuseum Hochdorf.: Die Welt der Kelten. Eberdingen.

- Keltenmuseum Hochdorf. Thraker und Kelten beidseits der Karpaten. Eberdingen.

- Klotshko, Ljubov: Kimmerierna. Museet for Ukrainas historiske samlinger i Kiew.

- King, Charles. : The Black Sea. Oxford University Press. New York.

- Lange, B.C. :Søsterkirkene og Steinhuset på Gran. Steinhusets venner Gran.

- Lardschneider – Ciampac: Vocabuler Di Ladin De Gherdeina. Institut Ladin .

- Larsen, M.T. : Gudens Skygge. Det Assyriske Imperiums Historie. Gyldendal.

- Larsen, J. H. : Jernvinna ved Dokkfløyvatn.

- Larsen, Stenseng, Kittelsen, Grosvold: Vestmarka. Asker og Bærum Historielag.

- Lange, B. C. : Søsterkirkene og Steinhuset på Gran

-  Lenz, T. : Gandharan Buddhist Texts, Volume 3. University of Washington.

- Logan, F.D. : The Vikings History. London.

- Lunz, R. Archäologie Südtirols Band 1, Band 2, Band 3, Band 7.

- Lunz, R. : Venosten und Räter. Archäologisch-Historische Forschungen in Tirol.

- Lindholm, D. Stabkirchen in Norwegen. Verlag Freies Geistesleben. Stuttgart.

- Macnamara, E. :The Etruscans. Harvard University Press.

- Magnusson, M. : Liv og tro i vikingtiden. Tiden Norsk Forlag.

- Maier, B. : Celtic Religion and Culture. The Boydell Press.

- Marazov, I. : Ancient Gold. The Wealth Of The Thracians. H.N. Abrams, Inc.

                   In cooperation with Ministry of Culture of The Republic of Bulgaria.

- Marstrander, S. : Ristninger i forhistorie og middelalder. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Marstrandr. S.: Foredrag ved d. 1. nord. Bronsealdersymposium. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Martens, I. : Jernvinna på Møsstrond i Telemark. Universitetets Oldsaksamling.

- McGovern, W.M. :The early Empires of Central Asia. The University of North Carolina.

- McGrail, S. : Boats of the World. Oxford University Press.

- Mette, H.J. : Pytheas von Massalia. Walter De Gruyter & Co

- Metzger, I. R.: Merkur und Diana. Rätische Museum Chur.

- Mela, Pomponius: De Chorographia. Kreuzfahrt durch die alte Welt.  Wissenschaftliche

                                                                                                    Verlagsgesellschaft Darmstadt.

- Melberg, H. :  Origin of the Scandinavian Nationes and Languages. Halden.

                          Ejnar Munksgaard, Copenhagen, Denmark.

- Meid, W. : Gaulish Inscriptions. Archaeolingua Alapitvany. Budapest.

- Merh, Kusum P. :  YAMA. The glorious lord of the other World.  D.K.Printworld,, New Delhi.

- Mitchiner, John E. : The Yuga Purana.  The asiatic society, Kolkata, India.

-Morrison – Coates – Rankov : The Athenian Trireme. Cambridge University Press.

- Müllenhoff, Karl : Deutsche Altertumskunde. 5 Bände. Berlin.

- Müllerus, C. : Claudii Ptolemæi Geographia. Alfredo Firmin Cidot. Paris.

- Myhre, L.N. : Bronsealderen ved Karmsundet. Arkeologisk Museum Stavanger.

- Narmo, L.E. : Jernvinna i Valdres og Gausdal. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Narmo, L.E.: Jernvinne, smie og kullproduksjon I Østerdalen. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Nelson, J.L. : The Annals of St. Bertin. Manchester University Press.

- Neues aus Alt-Villach . Museum der Stadt Villach , Jahrbuch.

- Osgood, R. – Monks, S. : Bronze Age Warfare. Sutton Publishing.

- Oren, E.D. : The Hyksos.  University of Philadelphia Press.

- Pande, G. : Tradition and Innovation in the History of Iron Making. PAHAR Parikrama, India.

- Paterculus, Velleius : Historia Romana. Römische Geschichte. Ph. Reclam Jun. Stuttgart.

- Pauly-Wissowa: Realecyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.

- Pedersen, E.A.: Jernalderbosettingen på Hadeland. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Plinii, C. secundi : Naturalis Historiae. Artemis & Winkler Verlag.

- Pellegrini, G.B. und  Prosdocimi, A.L. : La lingua Venetica .

- Planta, Robert von, Schorta, Andrea : Rätisches Namenbuch.

- Planta, A. Verkehrswege im alten Rätien, Band 1, -2, -3. Terra Grischuna Verlag.

- Pieth, F.: Bündner Geshichte. F. Schuler verlag, Chur..

- Piccottini, G. : Die Römer in Kärnten. Universitätsverlag Carinthia.

- Piccottini – Vetters. : Führer durch die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg.

                                                             Verlag Landesmuseums für Kärnten .

- Pfiffig, A. J. : Die Etruskische Sprache.

- Pischel, H. : Geschichte des Massiv- und Blechumformens. K. Dannat.

- Polybios. : The Histories transl. By W.R.Paton. Loeb Classical Library. London.

- Posch, W. : Baktrien zwischen Griechen und Kuschan. Harrassowitz Verlag Wiesbaden.

- Pradhan, S. N. : Chronology of Ancient India. University of Calcutta.

- Ptolemaios, Claudius. : Tetra Biblos. Chiron Verlag.

- Puri, B.N. : Buddhism in Central Asia. Motilal Banarsidas, Delhi .

- Puri, B.N. : India under the Kushanas. Bombay.

- Pytheas of  Massalia, On the Ocean: By C.H.  Roseman.  Ares Publishers, Inc.

- Quanungo, K. R. : History of the Jats.  Originals. Delhi-110052.

- Raychauduri, H. : Political History of Ancient India. Oxford University Press.

- Richebuono, B. : Kurzgefasste geschichte der Dolomitenladiner. Institut Ladin.

- Rapson, E.J.: The Cambridge history of India.

- Rickenbach, J. : Auf der Spuren der Kelten und Römer. Ott Verlag.

- Risch, E.: Alphabettabelle Abb 1.Übersicht über die verschiedenen Alphabete.

- Rix, H. : Rätisch und Etruskisch. Universität Innsbruck.

- Roebuck, C. : Ionian Trade And Colonization. Ares publishers Inc..

- Rolle, R., M.Müller-Wille, K. Schietzel : Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. Schleswig.

- Rosborn, S., Lange, B. C. : Steinhuset på Granavollen, 1 - 3. Steinhusets venner Gran.

- Rübekeil, L. : Völkernamen und Ethnos. Universität Innsbruck.

- Roy, Sarat Chandra : The Mundas and their Country. Crown Publications, Ranchi.

- Salway, P. : A History of roman Britain.Oxford University Press.

- Schleroth, B. : Die Indogermanen und das Pferd. Archaeolingua Alapitvany, Budapest.    

- Sarianidi, V.I.: The Golden Hoard of Bactria. Aurora Art Publishers, Leningrad

                                                                        Harry N. Abrams, New York. 

- Sarianidi, V. I.: Gonur-Depe. City of kings and Gods.  Asgabat Miras.

- Sarianidi, V. I. : Margush. Ancient Oriental Kingdom in the Delta of the Murghab river.

                                         Asgabat. Türkmendöwlethabarlary

- Schneckenburger, G. : Über die Alpen. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart.

- Schorta, A.: Rätisches Namenbuch. Terra Grischuna Verlag.

- Schwarz, E. : Germanische Stammeskunde zwischen den Wissenschaften .

- Schönfeld, M. : Wörterbuch der altgermanischen Personen und Völkernamen.

- Singh, G.P. : Early Indian Historical Tradition and Archaeology. D.K.Printworld (P) Ltd. N.Delhi.

- Singh, G.P. and  S.P. : Kingship in Ancient India. Akansha Publishing House. New Delhi.

- Skevik, O. : Kongemøte På Stiklestad. Stiklestad nasjonale Kulturhus.

- Skovgaard-Petersen, I–Christensen, A.E–Paludan, H.: Danmarks Historie. Gyldendal.

- Smestad, I. – Krüger, S. : Kulturminner i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal

                                                           Inderøy, Steinkjer. Stiklestad nasjonale Kulturhus.

- Smith, B.D. : The Emergence Of Agriculture. Scientific American Library.

- Smith, V.A.: The Oxford history of India.

- Snorre Sturluson : Norges Kongesagaer,  EDDA-KVEDE og  SNORRE-EDDA

- Sprengling,M.: Third century Iran.

- Steche, Th. : Altgermanien im Erdkundenbuch des Claudius Ptolemäus.

- Stevenson, V. : Words an illustrated history of western languages. Eddison Sadd.                                - -  - Strabo. : The Geography of Strabo. Loeb Classical Library.

- Straube-Armann-Plöckinger: Erzreduktionsversuche in Rennöfen norischer Bauart, Springer.

- Svenskt järn under 2500 år. Tekniska Museets Årsbok.

- Säflund, G. : Etruscan Imagery; Symbol and Meaning. Jonsered.

- Søndergaard, B.: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev  (løv)

- Tacitus, Cornelius  :  Årbøkene. Oversatt av H.Mørland. Aschehoug .

- Tacitus, Cornelius: Sämtliche erhaltene werke. Phaidon Verlag Essen.

- Thrane, Henrik: Fyns Oldtid, Hollufggård 1994. Steppens nomader- skovens bønder.

                                                                                        Ukraines arkæologi i 2000 år.  

- Tucydides: The Peloponnesion War. S. Lattimore. Hackett Publishing Company, Cambridge.

- Todd, M. : Migrants & Invaders. The movement of peoples in the ancient world. Tempus publishing Inc.

- Todd, M. : The Northern Barbarians 100 BC – 300 AD.  Basil Blackwell.

- Tomazic, I. :  Die Veneter .

- Totens Bygdebok Bind I..

- Tripathi, Vibha : The age of iron in South Asia.  Aryan Books International, New Delhi.

- Uzbekiston Publishers: Bukhara. A museum in the open.

- Valdres Bygdebok II.

- Vibe-Müller, K.: Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Vogt, J. H. L. : Norges Jernmalmforekomster. Norges geologiske Undersøkelse

                                                                        Nr 51. H. Aschehoug & Co .

- Wagner, D.W. : Iron and Steel in Ancient China. E.J. Brill, New York.

- Warmington, E.H. :The Commerce between the Roman Empire and India.

                                   Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi.

- Welinder, S. : Det 4. nord. Bronsealdersymposium. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

- Swaris, N. : Religion and human Rights: The Buddha’s Theory of  Statecraft.

- Swaris, N. :  Religion and human Rights: Buddhism, Human Rights and Social Renewal.

- Swaris, N. : Democratic impulses in religion. A buddhist perspective.

- Vetter, Emil : Die venetischen Inschriften Kärntens .

- Watson, G.R. : The roman soldier.  Thames & Hudson, Ltd. London

- Wellesley, K. : The Long Year A. D. 69.

- Wilkes, J. : The Illyrians.

- Williams, J.H.C. : Beyond The Rubicon. Oxford University Press.

- Wrede. F. : Ulfilias. Verlag Ferdinand Schöning, Paderborn.      

- Reinerth, H. : Vorgescihcte der deutschen Stämme. Leipzig und Berlin.

- Yadav, J.N. Singh: Yadavas through the ages.  Sharada Publishing House, Delhi-110052.

- Yonge, C.D. : The Roman History of Ammianus Marcellinus. London

- Zürcher, E. : Handbuch der Orientalistik, Vierte Abt. China. Iron and steel in ancient China.

- Østmo, E. : Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

 

Tilbake til register