Hjem

NORIK, NORIC, NORICI

  Våre forfedre, internett  versjon

Grunnlaget for romerrikets overlegenhet var uinnskrenket tilgang på serisk stål uten slagginneslutninger. I Europa fantes malm for dette stålet i store mengder bare i Norge. Fra år 0 startet Rom en startegisk investering og bygget over tid opp produksjonskapasitet for dette stålet, basert på kinesernes/Dienes prosess som kom hit med Di'er og Ring/Rong-folk i vandringen under Odin ca. år 120.


For å trygge transportrutene for stål fra Norge til Rhinmunningen erobret Rom kystområdene i Nordtyskland (keiser Augustus ca. år 0) og Østengland (keiser Claudius fra år 43).


Arkeologene har registrert 2280 ovner for produksjon av råjern på Østlandet. Disse produserte 100 - 600 kg. råjern i døgnet alt etter diameter. Ifølge arkeologene er dette en forsvinnende liten del av det som finnes.

Råjernet ble frisket til stål i friskeovner. 100 kg råjern ble 80 kg stål der kullstoffinnholdet kunne styres.

Rom hadde ved slutten av riket behov for 80000 tonn stål pr. år. Dette kvantum kunne produseres i Norge.


Boka NORGE UNDER ROMA er en lettlest fortelling om det som foregikk. Den forteller hvor slaver og prosesseksperter kom fra. Boka kan kjøpes ved å klikke på :

 

                                                    https://www.pregomobile.no/butikk/


Den passer for nysgjerrige tenkende mennesker i alle aldre. Den tar og for seg og forklarer mange stedsnavn i språket til de som ble deportert hit. Kanskje finner du forklaring på navn i ditt område.

 

 

  Norges Jernalder.

  De Romerske provinser i Norge.


  Forfedrenes opprinnelse

  Jernet.     Fremstillingsprosessene.

  Antikke skriftlige glimt.


  Boka kommer i ny utgave på

   folag pregomobile.


  Download PDF


  English summary


  Oppdatert  21.03.2019  

 Sveinung G. Raddum 2014


Norge er den nordvestlige utkant av det eurasiske kontinent. Sentrale områder av Eurasia hadde utviklet jordbruk og høyere kulturer da isen forlot vårt land. Hvorfor, hvordan og når menneskene kom til Østlandet vet vi lite om.


A. Herteig skriver i Jernalderens Busetningshistorie På Toten:


…Slik det arkeologiske materiale ter seg i dag, faller det intet, eller i beste fall et flimrende lys over bygda i keltertiden og de første halvannet hundre år av følgende periode. Simple skafthulløkser av stein, en og annen flintdolk og flintøks……..men vi finner ingen spor etter fast busetning før romertidens landnåm setter inn ved midten av og utover i det 2.ndre århundre e.Kr..


Da møter vi plutselig en høytstående kultur….

.

Copyright © All Rights Reserved